• Od marca 2000: asystent w Katedrze Turystyki.
 • Marzec 2000: magister ekonomii, AE w Poznaniu, Wydział Ekonomii, specjalność Polityka i Ekonomika Turystyki.
 • 8.10.2008 r. - obrona pracy doktorskiej pt.: "Kształtowanie produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim"
 • 17.10.2008 r. - nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych podczas Radzy Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
 • od 01.02.2009 adiunkt w Katedrze Turystyki

Funkcje pełnione w AE:

 • 2001 – 2005: członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Wydział Ekonomii.
 • 2007: członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Wydział Gospodarki Międzynarodowej
 • 2008 - 2012: członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Problematyka badawcza:
 • badania rynku turystycznego
 • globalizacja gospodarki turystycznej
 • międzynarodowy marketing usług
Hobby:
 • podróże
 • architektura wnętrz