Kariera naukowa:
 • Od marca 2000: asystent w Katedrze Turystyki.
 • Marzec 2000: magister ekonomii, AE w Poznaniu, Wydział Ekonomii, specjalność Polityka i Ekonomika Turystyki.
 • 8.10.2008 r. - obrona pracy doktorskiej pt.: "Kształtowanie produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim"
 • 17.10.2008 r. - nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych podczas Radzy Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
 • od 01.02.2009 adiunkt w Katedrze Turystyki

Funkcje pełnione w UEP:

 • 2007 – 2010 koordynator wymiany studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Uniwersytetem w Illinois
 • 2008 – 2010 członkini Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

 • 2010 – 2015 asystent Koordynatora Zadania 6 „Otwarcie i realizacja kierunku Gospodarka turystyczna” w Projekcie „Kadry dla Gospodarki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Obecnie:
 • Koordynator specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzanie turystyką w regionie i międzynarodowy biznes turystyczny na kierunku Gospodarka turystyczna

 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

 • Osoba odpowiedzialna za uzupełnianie danych dotyczących konferencji organizowanych przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej w Międzynarodowym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POL-on)

Problematyka badawcza:
 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym w dobie globalizacji
 • Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki
 • Marketing w turystyce

Hobby:
 • architektura wnętrz
 • podróże
 • celebrytka i propagatorka idei Slow Life