• 2007: doktor habilitowany, AE w Poznaniu, Wydział Ekonomii, rozprawa habilitacyjna: "Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego".
 • 1996: doktor nauk ekonomicznych, AE w Poznaniu, Wydział Ekonomii, rozprawa doktorska: "Nowe tendencje w marketingu usług hotelarskich"
 • 1993: magister ekonomii, AE w Poznaniu, na kierunku: Ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług, specjalność Ekonomika i organizacja turystyki, praca magisterska: "Zastosowanie instrumentów marketingu na polskim rynku turystycznym w świetle doświadczeń firmy Obi bau-und heimverkehrsmarkte w Wunstorf."
Funkcje pełnione w UEP:

 • Kierownik katedry
 • Koordynator kierunku Gospodarka Turystyczna
 • Członek Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych  

Funkcje zawodowe, społeczne i honorowe pełnione poza UEP:

 • W 1994 członek Komisji Ekspertów Konkursu na najlepsze usługi hotelarskie i gastronomiczne fundacji „Teraz Polska”;
 • Od 2004 – członek AIEST International Associaton of Scientific Experts in Tourism.
 • Od 2007 – członek Polskiego Stowarzyszenia Turystycznego.

Problematyka badawcza:

 • rozwój zrównoważony na obszarach recepcji turystycznej
 • turystyka zrównoważona a inne formy i koncepcje rozwoju turystyki
 • marketing terytorialny i marketing w turystyce
 • cechy i determinanty popytu turystycznego
Hobby:
 • psychologia
 • historia kultury śródziemnomorskiej
 • podróże