Kariera naukowa: 
  • 2005: doktor nauk ekonomicznych, AE w Poznaniu, Wydział Ekonomii, rozprawa doktorska: Zarządzanie ryzykiem w działalności hotelu.
  • 1997: magister ekonomii, AE w Poznaniu, Wydział Ekonomii, specjalność Polityka i Ekonomika Turystyki. 

Funkcje pełnione w UE:

  • członek Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej

  • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

  • wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Programowej

Problematyka badawcza:
  • rynek pracy w turystyce

  • kapitał ludzki w gospodarce turystycznej

  • ekonomika przedsiębiorstw turystycznych

  • konkurencyjność gospodarki turystycznej