Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ogłaszają nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia. Oferta adresowana jest do absolwentów uczelni ekonomicznych, politechnik i uniwersytetów, zainteresowanych studiami doktoranckimi w dziedzinie nauk ekonomicznych (dyscyplina ekonomia) w zakresie następujących specjalności:

 • Analityka gospodarcza
 • Badania operacyjne
 • Ekonometria
 • Ekonomia Matematyczna
 • Elektroniczny biznes
 • Informatyka Ekonomiczna
 • Inżynieria finansowa
 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Statystyka
 • Teoria ekonomii


Szczegółowe informacje:
Sekretariat międzykatedralny WIGE Tel. 61/854-39-32, 38-75
e-mail: ekomat@ue.poznan.pl
dwige-doktoranci@ue.poznan.pl