W dniach 23.11 - 06.12.2018 r. zostanie ponownie uruchomiony e-learningowy kurs z BHP dla studentów pierwszego roku studiów, którzy nie zaliczyli szkolenia z BHP na początku roku akademickiego.

Komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie https://ue.poznan.pl/pl/szkolenia-z-bhp-dodatkowy-termin,a78922.html oraz na platformie Moodle.

Przypominamy, że szkolenie z BHP jest obowiązkowe.