Dr Dorota Wiśniewska została współautorką artykułu pt. „Financialization and Income Inequality in Selected European Countries”, 2004-2013, Financial Internet Quarterly „e-Finanse, 2016, vol.12/ nr 4, s. 20-32.