W dniach 31.05 - 02.05 panie: dr Aleksandra Rutkowska i dr Agata Kliber brały udział w międzynarodowej konferencji: International Trade and Finance Association’s 27th Annual Conference on Leading Issues in International Trade and Finance zorganizowanej w Poznaniu. W trakcie konferencji zaprezentowały wystąpienie pt. "Can Institutional and Individual Investors’ Sentiment Explain the Asymmetry of Financial Instruments’ Volatility? – The Case of the United States".

Współautorski artykuł pań: dr Aleksandry Rutkowskiej i dr Magdaleny Szyszko (WSB) pt. "Prognoza makroekonomiczna jako przesłanka podejmowania decyzji przez komitety monetarne. Przypadek Polski i Szwecji" został zaprezentowany w trakcie XIV OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU KATEDR EKONOMII pod hasłem.: Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska - Unia Europejska - Świat (05-07.06.2017 r. Międzyzdroje).

W dniach 11-16.06 pani dr Aleksandra Rutkowska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji Economic Challenges in Enlarged Europe organizowanej w Tallinie (Estonia). W jej trakcie zaprezentowała artykuł współautorski z panią dr Magdaleną Szyszko (WSB) pt. "Inflation Forecast Relevance in the Central Bank’s Decisions. The Case of Poland and Sweden".

Współautorski artykuł pań: dr Aleksandry Rutkowskiej i dr Magdaleny Szyszko (WSB) "Forward-looking Component in Consumers’ Expectations and the Central Bank’s Forecast: Some Evidence for European Countries", został zaprezentowany w trakcie 9th International Conference on Applied Economics: "Contemporary Issues in Economics". Konferencja została zorganizowana przez: Institute of Economic Research, Polish Economic Society (PTE), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Brno University of Technology i Pablo de Olavide University (Toruń 22-23 czerwca 2017r).

W dniach 26-27.06.2017 pani prof. Małgorzata Doman brała udział w 14. międzynarodowej konferencji European Financial Systems organizowanej w Brnie (Czechy). W jej trakcie zaprezentowała artykuł współautorski z prof. Ryszardem Domanem (UAM) pt. "The dynamics of linkages between European currencies:  How does it change according to the time of day?"