Seminaria naukowe Katedry Statystyki odbywają się w piątki, o godz. 8:30 w sali 423 C w budynku przy ulicy Towarowej.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w seminariach Katedry Statystyki oraz zaprezentowaniem własnych badań, prosimy o kontakt z dr hab. Grażyną Dehnel, prof. nadzw. UEP (grazyna.dehnel@ue.poznan.pl).
Serdecznie zapraszamy!


Data Referent Tytuł wystąpienia 
2017.10.20mgr Kamil Wilak


dr Maciej Beręsewicz
Estymacja bezrobocia biernego i pozornego z wykorzystaniem strukturalnych modeli szeregów czasowych 

Jak pozyskać dostęp do danych z badań reprezentacyjnych koordynowanych przez Eurostat
2017.10.27 dr hab. Jan Paradysz, prof. nadzw. UEPPrezentacja wyników projektu NCN OPUS 6: Estymacja pośrednia w zakresie badania niepełnosprawności na podstawie NSP 2011
2017.11.17 dr Hanna WdowickaSąsiedztwo jednostek administracyjnych w ujęciu fizycznym i społeczno-ekonomicznym oraz jego konsekwencje
2017.11.24dr Maciej BeręsewiczDisentangling Bias in Internet data sources
2017.11.01dr Łukasz Wawrowski  
2017.12.08mgr Tomasz Józefowski 
2017.12.15mgr Michał Pietrzak
 
2018.01.12dr Wojciech Roszka 
2018.01.19prof. Timo Schmid
Otwarte seminarium z udziałem pracowników Freie Universität Berlin
2018.01.26SKN EstymatorTowards real time job vacancy statistics: an assesment of representativeness of online sources