Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP

Członkowie:
dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP
dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. nadzw. UEP
dr Marcin Bartkowiak
mgr Lilianna Czerwińska
mgr inż. Dominik Filipiak (Samorząd Doktorantów)
Martyna Dubrownik (Samorząd Studencki)