Pracownicy

dr inż. Marta Purol

Adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakośc

Wykształcenie:

  • 2000 r. studia wyższe , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  • 2005 r. doktorat, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Doświadczenie zawodowe:
Funkcje UEP:
Pełnomocnik Dziekana WT ds. zarządzania jakością, członek Rady Wydziału Towaroznawstwa, członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia , członek Wydziałowej Komisji ds. Strategii, Koordynator zespołu ds akredytacji środowiskowej i PKA.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Charakterystyka działalności naukowo-badawczej:
Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w obrębie łańcucha żywnościowego człowieka, narzędzia wspomagające zarządzanie organizacją, systemy nadzoru nad żywnością.

Najważniejsze publikacje:
  • Maleszka A., Gąsiorowska M., Sołyga M., Analysis of HACCP system In Polish Feed Processing Enterprises; Strategies for safe food; vol.1, Brugge, Belgium 2003
  • Maleszka A., Gąsiorowska M.,  Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym produktów pochodzenia zwierzęcego w obrębie łańcucha żywieniowego człowieka, Materiały konferencji : Żywność regionalna  na tle współczesnych trendów produkcji żywności w Polsce i Europie, Kraków PTTŻ Oddział Małopolski i AR w Krakowie 2003
  • Maleszka A., Gąsiorowska M., Sołyga M., Main problems of implementing HACCP system in polish food industry, Pekin 2004
  • Gąsiorowska M. , Maleszka A., Supervising  Of Chemical Contamination In Foodstuffs In Polish Enterprises, VIII Międzynarodowa Konferencja Towaroznawcza Current Trends in Commodity Science, Poznań 2005

Zainteresowania pozanaukowe: 
Wspinaczka skałkowa, karate, medycyna naturalna.


bud. A, pok. 332, 
tel. 61 856 90 39
dyżur:

środa            14.00-15.00 p.332 A 

czwartek       10.30 - 11.30 pok.332 A

e-mail: marta.purol@ue.poznan.pl