Wykłady
 • Projektowanie kosmetyków (R II, MPK, dz I) prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński 
 • Ekologia i ochrona środowiska (R I, ZiIP, dz I) prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński 
 • Ochrona środowiska (R I, Tow, dz I) prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński 
 • Podstawy nanotechnologii (R III, MP, dz I) prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński
 • Maszynoznawstwo (R IV, Tow, dz I) prof. dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska
 • Analiza instrumentalna (R II, Tow, dz I) prof. dr hab. Bożena Tyrakowska, prof. dr hab. Ewa Sikorska
 • Instrumentalne metody kontroli procesu produkcyjnego (R II, ZiIP, dz I) prof. dr hab. Bożena Tyrakowska, prof. dr hab. Ewa Sikorska
 • Metody oceny wyrobów (R II, Tow, dz I) prof. dr hab. Ewa Sikorska, prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło
 • Inżynieria materiałowa (R II, Tow, dz I) prof. dr hab. Henryk Szymusiak
 • Inżynieria materiałowa (R II, ZiIP, dz I) prof. dr hab. Henryk Szymusiak
 • Materiałoznawstwo (R III, ZiIP, dz I) prof. dr hab. Henryk Szymusiak
 • Nowe trendy w kosmetykach (R II, MPK, dz II) dr inż. Paulina Malinowska
Ćwiczenia
 • Inżynieria materiałowa (R II, Tow, dz I) prof. dr. hab. Henryk Szymusiak, dr inż. Katarzyna Michocka, dr Genowefa Sangowska, dr inż. Daria Wieczorek  
 • Inżynieria materiałowa (R II, ZiIP, dz I) dr inż. Daria Wieczorek, mgr inż. Justyna Kiewlicz
 • Projektowanie kosmetyków (R II, MPK, dz II) dr inż. Paulina Malinowska
 • Analiza instrumentalna (R II, Tow, dz I) prof. dr hab. Bożena Tyrakowska, dr Katarzyna Pawlak-Lemańska, mgr Iga Rybicka, mgr Jolanta Enko
 • Instrumentalne metody kontroli procesu produkcyjnego (R II, ZiIP, dz I) prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, dr Katarzyna Pawlak-Lemańska, mgr inż. Krzysztof Wójcicki