Prowadzący

Tematyka

dr K. Pawlak - Lemańska

Wielowymiarowa analiza jakości produktów spożywczych

dr inż. Daria WieczorekWłaściwości użytkowe surfaktantów sulfobetainowych

prof. dr hab. E. Sikorska

Nowoczesne techniki w analityce towaroznawczej

prof. dr hab. H. Szymusiak

Żywność funkcjonalna i bioaktywne składniki żywności

prof. dr hab.inż. K. Wybieralska

Gospodarka technologiczna

prof. dr hab. R. Zieliński

Surfaktanty w kosmetykach i w wyrobach chemii gospodarczej