Towaroznawcze aspekty kształtowania barwy soków na przykładzie mętnego soku jabłkowego
Inga Klimczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2017 

Wild rice: nutritional and health-promoting attributes
Dorota Klensporf-Pawlik, Felix Aladedunye
w: Gluten-free ancient grains. Cereals, pseudocereals, and legumes: sustainable, nutritious, and health-promoting foods for the 21st century
Edited by John R.N. Taylor and Joseph M.Awika, Woodhead Publishing. Wydawnictwo Elsevier Ltd., 2017Advances in Fluorescence Emission Spectroscopy for Food Authenticity Testing
Anna Dankowska
w: Advances in Food Authenticity Testing. Improving Quality Throughout the Food Chain
Edited by Gerard Downey, Wydawnictwo Elsevier Ltd., 2016
Znaczenie badań nad trwałością żywności w aspekcie zapewnienia jej jakości i bezpieczeństwa konsumenta
Urszula Samotyja
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016

Studia nad zastosowaniem wybranych procesów fotokatalitycznych do poprawy jakości wód zużytych z zakładów mleczarskich.

Wojciech Zmudziński

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012

Current Trends in Commodity Science. Food Quality.

Urszula Samotyja
Maria Małecka

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010 

">Current Trends in Commodity Science. Food Safety.

Maria Małecka
Urszula Samotyja

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010