Uprzejmie informujemy, że Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 12 października 2018 r. nadała Panu dr Sławomirowi Zapłacie stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (Uchwała nr 3/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).