Studia podyplomowe

Lean Manufacturing

Rozpoczelismy czwartą edycję Studiów Podyplomowych "Lean Manufacturing"

Marnotrawstwo ma róże przejawy. Należą do nich m.in.: nadprodukcja, zbędne procesy, niewykorzystana kreatywność ludzi, nieracjonalne wykorzystywanie energii i wody, marnotrawstwo materiałów. Jak unikać marnotrawstwa w firmie? – tego można się nauczyć na studiach podyplomowych „Lean Manufacturing” prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Program studiów obejmuje m.in. kreowanie strategii LM w organizacji, modelowanie i optymalizowanie procesów biznesowych, planowanie i wdrażanie narzędzi LM, a także promowanie zarządzania organizacją zgodnie z filozofią LM.