W zwiazku  zrozpoczęciem akcji kredytowej przez banki od 15 sierpnia 2016 roku doktoranci będą mogli występować do uczelni o wydanie zaświadczeń o odbywaniu studiów lub o wydanie dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji. Akrtualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich znajdują się na stronie internetowej http:// www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie.