Szanowni Państwo,


Od 20.03 do 09.04.17 trwa akcja składania wniosków o dofinansowanie z dotacji dla młodych naukowców i doktorantów na rok 2017.

Formularze dotyczące wniosków o dofinansowanie z puli MNiD 2017 oraz formularze sprawozdań za rok 2016 są już aktywne w zakładce Wnioski pod adresem:
https://develop.ue.poznan.pl/WebForms/My?h=True