Przedmioty specjalności na II stopniu można podzielić na trzy grupy.
Grupa ogólna obejmuje zagadnienia z zakresu teorii zarządzania (np. Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Ekonomia menedżerska, Doktryny ekonomiczne i ich rozwój).

W drugiej grupie znalazły się przedmioty kierunkowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu: Rachunkowość zarządcza, Pośrednictwo finansowe, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie ryzykiem, Podatki i strategie podatkowe, Zaawansowane finanse przedsiębiorstw, Polityka pieniężna.

Przedmioty specjalistyczne dotyczą prognozowania rynków finansowych i analizy koniunktury, a także zagadnień związanych z przygotowaniem i oceną działań rynkowych instytucji finansowych. Przykładowe przedmioty w tej części to: Prognozowanie  procesów i zjawisk gospodarczych, Koniunktura na rynkach finansowych, Zachowania finansowe podmiotów rynkowych, Etyka w pracy analityka rynku, Komunikacja na rynkach finansowych, Zarządzanie firmą doradczo-konsultingową, Badania rynku w Internecie, Zarządzanie relacjami z klientami, Wielowymiarowa analiza rynków finansowych, czy też przedmiot w języku angielskim - Quantitative methods in financial market research.