Specjalność - Analityka usług finansowych

Koniec semestru w plenerze

W dniu 21 czerwca 2010r. pracownicy Katedry Badań Rynku i Usług wraz ze studentami ze specjalności, seminarzystami oraz członkami SKN Marketingu Multimedialnego uczestniczyli w ognisku kończącym letnią sesję egzaminacyjną.