CustomerLab działa!

 

Projekt FoodBiz - kolejne warsztaty i kolejne wystąpienia za nami. #PolishTeam :)

 

FoodBiz - university and business learning for new employability paths in food and gastronomy, czyli "nasi" podczas szkolenia finansowanego w ramach Eramus+. Wspólna praca ze środowiskami akademickimi z Włoch, Chorwacji i Szwecji. Poniżej: starszy wykładowca z zaprzyjaźnionej katedry (polski koordynator FoodBiz) wyjaśnia młodej kadrze meandry projektu międzynarodowego. Dr Lewicki słucha, mgr Zawadzki już nie. Prof. Florek odpowiedzialna za zdjęcie. #foodbiz

Jak do nas trafić?

Katedra Handlu i Marketingu
al. Niepodległości 10, 
61-875 Poznań
tel. +48 (61) 856 94 24
fax +48 (61) 856 94 29
e-mail: khim@ue.poznan.pl