Problematyka badawcza:

 • Współpraca i współdziałanie przedsiębiorstw w procesie tworzenia wartości
 • Budowa relacji pomiędzy przedsiębiorstwami
 •  Kooperacja przemysłowa 
 • Gospodarka zasobami przedsiębiorstwa 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: 

 • Zarządzanie operatywne
 •  Negocjacje w biznesie
 •  Ekonomiczna analiza decyzyjna
 •  Restrukturyzacja i wycena przedsiębiorstw 
 • Gospodarka materiałowa 

Dydaktyka:

Tematy seminariów magisterskich dr. hab. Dariusza Nowaka, prof. nadzw. UEP

Kierunek zarządzanie:


 • Analiza procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie - W ramach tematu uczestnik seminarium dokona analizy wybranego procesu produkcyjnego lub okołoprodukcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Analizie może podlegać organizacja zakupów i zaopatrzenia, zarządzanie zapasami, cykl produkcyjny (rodzaj cyklu), cykl dystrybucji, planowanie wytwarzania i prognozowanie, transport, magazynowanie itp. Praca musi opierać się na badaniach empirycznych w wybranym przedsiębiorstwie. Szczególnym przypadkiem pracy w tym temacie może być charakterystyka wybranej metody zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym np. E-manufacturing, fractal manufacturing system, flexible manufacturing system, house of quality, just in time manufacturing, kaizen, kanban, material requirements planning (MRP), outsourcing, partnership, virtual manufacturing itp.
 • Zarządzanie relacjami kooperacyjnymi na rynkach przemysłowych - Współpraca współcześnie uważana jest w praktyce gospodarczej za kluczową kompetencję, za atut, który pozwala budować przewagę konkurencyjną. Mimo dużego znaczenia współpracy między firmami identyfikuje się wiele problemów i zagrożeń, które mogą zniwelować prognozowane korzyści. W ramach tematu uczestnik zidentyfikuje i opisze relacje występujące pomiędzy wybranym przedsiębiorstwem a jego kontrahentami. W szczególności praca może dotyczyć motywów nawiązywania współpracy, barier rozwoju relacji, rodzaju transakcji (relacji) zachodzący między podmiotami, ryzyka współpracy, korzyści i kosztów współpracy, konfliktu i jego skutków. W ramach tego tematu można dokonać analizy wyboru i klasyfikacji dostawców w wybranym przedsiębiorstwie. 
 • Analiza wykorzystania i gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie - Każde przedsiębiorstwo posiada wiele zasobów, którymi musi odpowiednio gospodarować. Optymalne zarządzanie zasobami pozwala redukować koszty, zwiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych, poprawić relacje z kontrahentami. W ramach tematu uczestnik seminarium wykorzystując podstawowe wskaźniki analizy ekonomicznej dokona oceny działalności przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania określonych (wybranych) zasobów.
 • Zarządzanie operacyjne w budowie przewagi konkurencyjnej - Zarządzanie w przedsiębiorstwie odbywa się na trzech poziomach – strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Operacyjny dotyczy organizacji dnia pracy, bieżącego wykorzystania zasobów, rozwiązywania typowych problemów pojawiających się każdego dnia w przedsiębiorstwach. Należy również podkreślić, że mimo dużego znaczenia zarządzania operacyjnego (bieżącego) stosunkowo rzadko temat ten jest poruszany w literaturze. W ramach tematu uczestnik na podstawie wybranego przedsiębiorstwa dokona charakterystyki jego działalności ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na pozycję konkurencyjną. Typowym przykładem wpływu działalności operacyjnej na pozycję konkurencyjną jest elastyczność (w zakresie wytwarzania, zarządzania), która pozwala uwzględniać wymogi i życzenia klienta.