Pełnione funkcje:
  • Doktorant w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa.

Dydaktyka:

  • Prowadzone Przedmioty
  • Zarządzanie Operatywne
  • Ekonomiczna Analiza Decyzyjna