Katedra Zarządzania Strategicznego została powołana 1 lutego 2007 r. na mocy Zarządzenia Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w ramach Wydziału Zarządzania. 

Kierownictwo Katedry powierzono Pani prof. dr hab. Elżbiecie Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. AEP. W składzie osobowym Katedry znaleźli sie ponadto: dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw. AEP, dr Justyna Światowiec-Szczepańska (od 2013 dr hab) - wcześniej adiunkt w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych w AE Kraków oraz mgr Magdalena Małkowska-Borowczyk (od roku 2008 adiunkt ze stopniem dr), były asystent w Katedrze Marketingu i Handlu. Pracownikiem administracyjnym została Pani mgr Małgorzata Bogusz. 

Z Katedrą współpracę rozpoczęła w tym czasie doktorantka mgr Maja Sajdak (od 2008 r. adiunkt ze stopniem dr). W roku 2009 dołączył do Katedry dr Paweł Bartkowiak, a rok później dr Maciej Brzozowski i dr Tomasz Kopczyński. 

W roku 2013 do Katedry dołączył dr. hab Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UE, były pracownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania. Od 2015 roku w Katedrze pracuje dr Michał Młody, natomiast od września 2016 roku dr Anita Perska-Tembłowska. 

Z Katedrą współpracuje doktorant mgr Adam Weinert.


Problematyka naukowo-badawcza Katedry:
 • podstawy wyborów strategicznych,
 • systemy informacyjne zarządzania strategicznego w organizacjach,
 • kształtowanie i monitorowanie skuteczności podmiotów w perspektywie strategicznej,
 • strategiczne dostosowanie systemu zarządzania organizacjami,
 • przebieg i metody odnowy strategicznej przedsiębiorstwa,
 • ewolucja koncepcji i praktyki zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie ryzykiem strategicznym w przedsiębiorstwie,
 • sieci i współpraca strategiczna przedsiębiorstw,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie.
Obecny skład Katedry:
 • prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP, Kierownik Katedry
 • dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP


Starsi wykładowcy

 • dr Maciej Brzozowski


Adiunkci

 • dr Paweł Bartkowiak
 • dr Maja Sajdak
 • dr Michał Młody 
 • dr Anita Perska-Tembłowska
Doktoranci 
 • mgr Adam Weinert

Pracownicy administracyjni

 • mgr Małgorzata Bogusz
Działalność dydaktyczna Katedry

Główne przedmioty prowadzone przez Katedrę to:


 • Metody planowania strategicznego,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Zarządzanie projektami.

Katedra jest inicjatorem i opiekunem dwóch specjalności:

 • Konsulting Gospodarczy - specjalność działa od 2010 roku i jest prowadzona na I i II stopniu.
 • Zarządzanie projektami - nowa specjalność, włączona do oferty studiów od roku akademickiego 2013/2014 

Katedra organizuje również studia podyplomowe: