Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 1/2008

dotyczący rozliczeń finansowych