Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 1/2010

dotyczący użytkowania dźwigu w budynku B