Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 46/2016

w sprawie: opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu