Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 68/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa”