Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 98/St.Pod./2013

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Ekonomia Społeczna" (IV edycja).