DZIAŁ ds. BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 
 

adres do korespondencji:

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

al. Niepodległości 10, 

61- 875 Poznań