Dostosowanie budynków oraz oferty dydaktycznej do potrzeb studentów z niepełnosprawnością

Tytuł projektu: Dostosowanie budynków oraz oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do potrzeb studentów z niepełnosprawnością.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Koszt projektu 2 263 794,03 zł. Realizowany w okresie: 2020-01-01- 2023-10-31.
Zadania realizowane w projekcie:
1. Podniesienie świadomości i kompetencji pracowników UEP z zakresu potrzeb osób z niepełnosprawnością (szkolenia; kurs tutoringu; opracowanie i zamieszczenie filmików instruktażowych na platformie Moodle).
2. Wsparcie studentów z niepełnosprawnością (opieka psychologiczno-psychiatryczna dla studentów i pracowników UEP; utworzenie sekcji sportowej dla studentów z niepełnosprawnością; dostosowanie literatury obowiązkowej do aplikacji wykorzystywanych przez osób z niepełnosprawnością).
3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach UEP (montaż podjazdu do budynku; montaż pętli indukcyjnych w salach dydaktycznych i aulach UEP; zakup i montaż krzesełek ewakuacyjnych; zainstalowanie systemu do przywoływania pomocy; montaż urządzeń wspomagających otwieranie drzwi).
4. Dostosowanie serwisu internetowego UEP do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kierownik Projektu:
e-mail: alfred.blaszczyk@ue.poznan.pl
tel. 505 039 751

Sekretariat:
e-mail: iwona.stempkowska@ue.poznan.pl
tel. 61 856 90 11

Szanowni Państwo

Przystępując do projektu, czyli decydując się na udział w szkoleniach/konsultacjach z psychologiem/kursie tutoringu otrzymają Państwo dokumenty do wypełnienia m.in. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU, które jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Podpisując oświadczenie przyjmują Państwo do wiadomości, kto jest administratorem Państwa danych osobowych oraz  przez kogo są one przetwarzane.

Konieczność podania przez Państwa informacji  o tym, że zobowiązują się Państwo do przekazania informacji dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji również wynikają z ww. oświadczenia.

Zakres danych osobowych został przygotowany przez pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy na podstawie danych niezbędnych do wprowadzenia do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, która  jest systemem wspierającym realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020. Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, aby w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał SL2014.

Niestety musimy prosić uczestników projektu o podawanie swoich danych oraz składania oświadczeń, ponieważ takie są warunki udziału w projekcie i zasady jego realizacji.

Dokumenty, które zobowiązani jesteście Państwo do wypełnienia znajdują się w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTOWE, zatem przed decyzją o przystąpieniu do projektu można się z nimi zapoznać.

Państwa udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny.

W związku z uruchomieniem projektu „Dostosowanie budynków oraz oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do potrzeb studentów z niepełnosprawnością” od 28 grudnia br. do 31 października 2023 roku do dyspozycji wszystkich Pracowników UEP będzie Psycholog. Konsultacje odbywać się mogą na terenie uczelni w Collegium Altum UEP, w pokoju 1012 lub on-line w poniedziałki 10.00 – 12.00 i środy w godzinach 10.00 – 12.00

Na spotkania umawiać się można bezpośrednio u psychologa:

Pan Wojciech Domagalski 
e-mail: w.domagalski@gmail.com
tel. 505 679 268


Osoby, które zdecydują się na udział w konsultacjach z psychologiem  nie stają się uczestnikami projektu i co za tym idzie nie są zobowiązane do wypełniania dokumentów projektowych m.in. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU, które jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz zakresu danych osobowych.

Podnoszenie świadomości pracowników UEP na temat niepełnosprawności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.