Educating for 35 009 days
Projekty

Wpływ digitalizacji gospodarki na umiejętności, kwalifikacje i relacje na rynku pracy

The impact of digitization of the economy on the skills and professional qualifications, and their impact on working conditions and labour relations 

Jednostka finansująca:

 

Employment, Social Affairs and Inclusion DG
Employment and Social Governance, Social dialogue


Call VP 2018/004 Employment, Social Affairs & Inclusion

Nr rejestracyjny: VP/2018/004/0006

Czas realizacji projektu: 1 marca 2019 – 30 sierpnia 2020

Budżet projektu: 321 700 EUR


Opis projektu:

Głównym celem projektu jest określenie roli władz UE, władz krajowych i dialogu społecznego w procesie cyfryzacji globalnej gospodarki. Projekt ten zmierza do określenia zaleceń i dobrych praktyk, które mogą być rozpowszechniane na poziomie europejskim.


Realizacja projektu opiera się o badania i analizy wypływające z czterech perspektyw tj. europejskiej, przedsiębiorstw, pracowników, osób poszukujących pracy, oraz związków zawodowych.


W założeniach badania znalazły się min. następujące pytania.

1. Jakie wyzwania pojawiają się u zainteresowanych stron w procesie nabywania umiejętności przez pracowników?

2. Czy istnieją krajowe polityki publiczne (edukacji i szkoleń), uzgodnione z partnerami społecznymi, mające na celu poprawę efektywności nabycia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, wymaganych na nowych miejscach pracy, które pojawiły się w wyniku procesu cyfryzacji?

3. Czy digitalizacja wpływa na jakość zatrudnienia?

4. Czy kreuje ona nowe formy zatrudnienia i czy wywołuje brak stabilizacji i bezpieczeństwa pracy?

5. Czy digitalizacja w wpływa na wzrost ryzyka i nierówności dochodowych powodując spadek płac niżej wykształconych pracowników?

6. Jaka jest rola reprezentacji interesów zbiorowych w dostosowaniu do zmian technologicznych i ich wpływie na zatrudnienie i stosunki pracy?

7. Czy digitalizacja stanowi barierę dostępu pracowników do formy reprezentacji interesów zbiorowych? 

8. Otrzymane wyniki pozwolą na szeroką charakterystykę relacji pracowniczych i aktywności władz w koordynowaniu procesów digitalizacji oraz wskażą na potencjalne możliwości pomiaru i stymulowania tego procesu w krajach Unii Europejskiej, dzięki wykorzystaniu synergii i różnorodności pracy konsorcjum.


Jednostki realizujące:

Koordynator konsorcjum: Universidad de Sevilla


Partnerzy:

Uniwersytety, Centra Badawcze, Przedsiębiorstwa i Związki Zawodowe z następujących państw:

• Hiszpania (Sevilla) Company Airbus, Trade Union CCOO (Comisiones Obreras, España).
• Węgry (Budapest) Company Flextronics, International Business School, Trade Union Central Metal Trade Union (Vasas Szakszervezeti Szövetség);
• Włochy (Lecce) Distretto Tecnologico Aerospaziale DTA, University of Salento, Dipartimento di Storia, societa studi sull’uomo.
• Polska (Poznań) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Niemcy (Wilhelmshaven)Jade Univesity of Applied Sciences, Union Landesbezirk Nord Gregor Best (NGG) Kierownik projektu:

Dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. nadzw. UEP

Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Wydział Ekonomii


 

www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Ziomek


Wykonawca

Dr Tomasz Szubert

Pracownik naukowy Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych

Wydział Ekonomii


www.researchgate.net/profile/Tomasz_Szubert