Jakie studia Cię interesują?

Jeśli marzycie o studiach, które dostarczą Wam nie tylko fachowej wiedzy i przygotują dobrze do pracy, ale będą także przygodą życia to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu spełni te wszystkie oczekiwania.
Wybierz z listy:

Ekonomia

Marzysz o studiach, podczas których zrozumiesz zjawiska gospodarcze i nauczysz się przewidywania ich konsekwencji, tak by budować dla firmy skuteczne strategie konkurencji i wychodzić z rozwiązaniami zapewniającymi jej rynkowy sukces? Interesuje Cię zarządzanie ludźmi, praca w agencjach PR i mediach? Mamy kierunek dla Ciebie! Na studiach na kierunku ekonomia uzyskasz rzetelną wiedzę, praktyczne umiejętności i szeroki zakres kompetencji społecznych. Wysokie kwalifikacje absolwentów ekonomii od lat są doceniane przez pracodawców. Absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia.

Wyróżniki:

 • studia umożliwiające realizację kariery zawodowej w szerokiej gamie zawodów i stanowisk pracy,
 • na kierunku oferowanych jest pięć zróżnicowanych programów specjalności.

Zawody i perspektywy kariery:

menedżerowie, analitycy ekonomiczni, doradcy ekonomiczni, specjaliści w działach ekonomicznych, specjaliści ds. obsługi środków UE, analiz rynkowych, personalnych w prywatnych firmach, organach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach UE, właściciele firm.

Ekonomia

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku ekonomia są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika ekonomisty albo technika rachunkowości kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Ekonomia

Na kierunku oferowanych jest pięć specjalności:

 • ekonomia globalna i menedżerska, 
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji, 
 • Public Relations i strategie komunikowania, 
 • strategie HR i rynek pracy, 
 • zielona gospodarka i zrównoważona konsumpcja.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Ekonomia

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Finanse, audyt, inwestycje

Chcesz mieć pewność, że zdobędziesz dobrze płatną i perspektywiczną pracę? Zdecyduj się na kierunek, na którym zgłębisz tajniki analizy finansowej, bankowości, ubezpieczeń i całego sektora pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości i audytu oraz inwestycji finansowych!

U nas uzyskasz wiedzę o rynkach finansowych, instytucjach finansowych (bankach, funduszach inwestycyjnych, giełdach) oraz strefie budżetowej. Zdobędziesz też umiejętności związane z finansowymi i rachunkowymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji i podmiotów sektora publicznego.

Wyróżniki:

 • praktyczne zajęcia prowadzone przez specjalistów z finansów,
 • wszechstronna wiedza o rynkach, instytucjach finansowych oraz finansach osobistych.

Zawody i perspektywy kariery:

analitycy rynków finansowych, analitycy kredytowi, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, główni księgowi, traderzy.

 

Finanse, audyt, inwestycje

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku finanse, audyt, inwestycje są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika ekonomisty albo technika rachunkowości kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku finanse, audyt, inwestycje może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Finanse, audyt, inwestycje

Na kierunku oferowane są cztery specjalności:

 • bankowość i pośrednictwo finansowe, 
 • finanse, audyt i podatki, 
 • kontrola finansowa i rachunkowość, 
 • ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Finanse, audyt, inwestycje

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Gospodarka turystyczna

Pasjonuje Cię turystyka? Mamy dla Ciebie kierunek stworzony z myślą o przedsiębiorczym podejściu do turystyki! Zdobędziesz wszechstronną wiedzę oraz umiejętności niezbędne w obliczu zmian zachodzących w światowej turystyce na skutek rozwoju nowych technologii i form komunikacji, gospodarki współdzielenia i ekosystemów start-upowych. Bardzo dobrze przygotujemy Cię do prowadzenia własnej firmy turystycznej, a także pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach upowszechniania turystyki.

Wyróżniki:

 • przedsiębiorcze ukierunkowanie zajęć odpowiadające potrzebom nowoczesnego biznesu turystycznego,
 • przedmioty zorientowane na nowoczesne formy działalności turystycznej,
 • zajęcia terenowe wspomagające poznawanie praktyki prowadzenia biznesu turystycznego.

Zawody i perspektywy kariery:

menedżerowie obiektów hotelarskich, menedżerowie obiektów kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, pracownicy firm touroperatorskich, agencji turystycznych i internetowych biur podróży, organizatorzy spotkań i wydarzeń biznesowych, specjaliści ds. planowania rozwoju turystyki w administracji rządowej i samorządowej, analitycy międzynarodowego i krajowego rynku turystycznego.

Gospodarka turystyczna

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku gospodarka turystyczna są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika ekonomisty albo technika hotelarstwa, albo technika organizacji turystyki kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka turystyczna może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Gospodarka turystyczna

Na kierunku gospodarka turystyczna nie są oferowane specjalności.

Gospodarka turystyczna

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Informatyka i ekonometria

Twoja pasja to nowoczesne technologie i informatyka? U nas nauczysz się je stosować w ekonomii, finansach i biznesie! To unikalne kompetencje cenione na rynku pracy.  Po tym kierunku to nie Ty nie szukasz pracy. To praca szuka Ciebie!

Wyróżniki:

 • zgłębisz tajniki analizy danych, modelowania, prognozowania i zarządzania ryzykiem,
 • nauczysz się programowania i obsługi systemów informatycznych,
 • nie będą Ci obce problemy z zakresu Data science, Big data, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości.

Zawody i perspektywy kariery:

analitycy finansowi i gospodarczy, menedżerowie zarządzający ryzykiem lub portfelem inwestycji, projektanci rozwiązań informatycznych dla biznesu lub serwisów internetowych i usług sieciowych.

Informatyka i ekonometria

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku informatyka i ekonometria są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – fizyka albo geografia, albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika ekonomisty albo technika informatyka, albo technika programisty, albo technika rachunkowości, albo technika teleinformatyka, albo technika tyfloinformatyka kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Informatyka i ekonometria

Studenci profilują swoją ścieżkę studiów wybierając jedną z czterech specjalności:

 • analityka gospodarcza,
 • elektroniczny biznes,
 • informatyka w gospodarce i administracji,
 • inżynieria finansowa oraz szereg przedmiotów do wyboru.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności. zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Informatyka i ekonometria

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Jakość i rozwój produktu – studia inżynierskie

Jeśli chcesz wyznaczyć pewny kurs swojej kariery lub znaleźć pomysł na dochodowy biznes,
a jednocześnie pasjonuje Cię tworzenie innowacyjnych produktów, to kierunek jakość i rozwój produktu jest stworzony właśnie dla Ciebie! Zostań ekspertem ds. jakości, zdobądź kompetencje inżynierskie i umiejętności w zakresie marketingu i zarządzania produktem.   Wykorzystaj okazję do rozwoju swoich pasji i zdobycia cenionych na rynku pracy kompetencji studiując na kierunku jakość i rozwój produktu.

Wyróżniki:

 • praktyczność zajęć – duży udział zajęć projektowych, warsztatowych, realizowanych w pracowniach komputerowych i w specjalistycznych laboratoriach, gdzie Twoja wiedza i kreatywność jest konfrontowana z praktyką,
 • interdyscyplinarność i kompleksowość kształcenia – możliwość zgłębienia wszystkich etapów projektowania i rozwoju produktów, od rozpoznania potrzeb konsumentów, przez wybór właściwych rozwiązań technologicznych, opanowanie metod oceny i zarządzania jakością, oraz narzędzi wprowadzania produktu na rynek,
 • kreatywność i profesjonalizm – współpraca z firmami, prowadzenie projektów w kołach naukowych i duża różnorodność wyboru przedmiotów specjalnościowych, powiązanych z różnymi branżami oraz bieżącymi trendami zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko.

Zawody i perspektywy kariery:

Kończąc studia na kierunku jakość i rozwój produktu możesz zostać: inżynierem jakości produktu, menedżerem produktu, specjalistą ds. systemów zarządzania jakością, ekspertem ds. zarządzania produktem, specjalistą ds. badań i rozwoju.

Jakość i rozwój produktu

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku jakość i rozwój produktu są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka
 • przedmiot nr 2 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika agrobiznesu albo technika ekonomisty, albo technika handlowca, albo technika reklamy, albo technika technologii żywności, albo technika żywienia i usług gastronomicznych kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku jakość i rozwój produktu może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jakość i rozwój produktu

Na kierunku proponowane są dwie specjalności:

 • inżynier jakości produktów przemysłowych,
 • inżynier jakości produktów żywnościowych.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Jakość i rozwój produktu

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Kierunek prawno-ekonomiczny

Interesuje Cię prawo i ekonomia? Połącz te dwie dziedziny i wybierz kierunek prowadzony wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zostań cenionym specjalistą posiadającym kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną.

Wyróżniki:

 • innowacyjny, interdyscyplinarny charakter,
 • program kształcenia umożliwiający rozumienie procesów zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym dla skutecznego działania w zmiennym i wymagającym świecie biznesu.

Zawody i perspektywy kariery:

stanowiska operacyjne, analityczne i menedżerskie sektora prywatnego i publicznego, w kancelariach radcowskich, organizacjach i instytucjach krajowych i zagranicznych.

Kierunek prawno-ekonomiczny

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku prawno-ekonomicznym są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
 • przedmiot nr 2 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika administracji albo technika ekonomisty kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku prawno-ekonomicznym może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Kierunek prawno-ekonomiczny

Na kierunku prawno-ekonomicznym nie są oferowane specjalności.

Kierunek prawno-ekonomiczny

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Logistyka

Chcesz w przyszłości zajmować się zarządzaniem procesami logistycznym lub ich projektowaniem? U nas nauczysz się jak to zrobić. Kierunek stworzyliśmy w oparciu o współczesne trendy na rynku usług logistycznych, wykorzystując doświadczenie i wiedzę naszego kilkunastoosobowego zespołu naukowo-dydaktycznego. W ramach kształcenia na kierunku logistyka skupiamy się na analizie problematyki z zakresu m.in. globalnych łańcuchów dostaw, problemów współczesnej logistyki w przedsiębiorstwach, problemach magazynowania czy transportu, systemów informatycznych wspierających zarządzanie logistyką.

Wyróżniki:

 •  kształcimy w oparciu o autorski program, opracowany na bazie wieloletniego doświadczenia,
 • zajęcia teoretyczne uzupełniamy wiedzą biznesową i spotkaniami z praktykami,
 • wykorzystujemy branżowe narzędzia informatyczne jak Goldrath czy Flexsim,
 • nie są nam obce nowoczesne technologie w transporcie czy magazynowaniu, a także tematy związane z Logistyką 4.0

Zawody i perspektywy kariery:

praca na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, przedsiębiorstwach z branży: transport, spedycja i logistyka oraz w firmach konsultingowych z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

Logistyka

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku logistyka są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika logistyka albo technika usług pocztowych i finansowych, albo technika spedytora kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku logistyka może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Logistyka

Na kierunku logistyka nie są oferowane specjalności.

Logistyka

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Marzysz o pracy w międzynarodowych korporacjach albo w organizacjach międzynarodowych? Wybierz kierunek odpowiadający współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Przygotowujemy do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju, z umiejętnością posługiwania się narzędziami IT. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

Wyróżniki:

 • wiedza menedżerska uwzględniająca transformację klimatyczną i cyfrową,
 • zajęcia opracowane we współpracy z Harvard Business School.

Zawody i perspektywy kariery:

menedżerowie, konsultanci, specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą, specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika ekonomisty albo technika hotelarstwa kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Na kierunku oferowane są dwie specjalności:

 • biznes międzynarodowy,
 • zrównoważona gospodarka światowa.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Polityka społeczna

Chcesz skutecznie rozwiązywać problemy współczesnego świata? Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. Studia na kierunku polityka społeczna pozwalają na zdobycie wysokich kompetencji niezbędnych do wykonywania funkcji, ról i zadań zawodowych z obszaru polityki społecznej. Absolwent zdobywa przygotowanie do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) oraz podmiotach ekonomii społecznej. Ważnym segmentem są także agendy public relations oraz CSR.

Wyróżniki:

Studia oferują rzetelną, szeroką wiedzę z kilku dyscyplin oraz zapewniają możliwość rozwoju kompetencji społecznych cenionych na rynku pracy.

Zawody i perspektywy kariery:

praca w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) oraz podmiotach ekonomii społecznej, a także agendach public relations oraz CSR, specjaliści projektujący i realizujący strategie społeczne i informacyjne.

Polityka społeczna

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku polityka społeczna są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate), albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
 • przedmiot nr 2 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika administracji albo technika ekonomisty kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku polityka społeczna może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Polityka społeczna

Na kierunku oferowane są dwie specjalności:

 • finanse i zarządzanie usługami społecznymi,
 • komunikacja społeczna.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Polityka społeczna

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Rachunkowość i finanse biznesu

Pasjonuje Cię świat dużych liczb? Dzięki nam poznasz od praktycznej strony rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, nauczysz się księgować operacje gospodarcze, sporządzać sprawozdania finansowe i analizować sytuację firmy, dowiesz się jak obliczać i optymalizować zobowiązania podatkowe. Uzyskasz także niezwykle ważne w biznesie umiejętności miękkie. A gdy założysz swój biznes, będziesz wiedzieć jak zająć się jego finansami.

Wyróżniki:

 • połączenie nauki z praktyką gospodarczą,
 • wyróżniająca ocena (najwyższa możliwa) przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną,
 • możliwość zdobycia uznawanych na całym świecie kwalifikacji The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Zawody i perspektywy kariery:

praca w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w firmach audytorskich, w specjalistycznych firmach księgowych, prowadzenie własnych biur rachunkowych, główni księgowi, dyrektorzy finansowi i doradcy finansowi, a po spełnieniu dodatkowych wymaganych prawem warunków – biegli rewidenci i doradcy podatkowi.

Rachunkowość i finanse biznesu

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku rachunkowość i finanse biznesu są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika ekonomisty albo technika rachunkowości kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku rachunkowość i finanse biznesu może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Rachunkowość i finanse biznesu

Na kierunku oferowane są trzy specjalności:

 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, 
 • inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa, 
 • rachunkowość w środowisku informatycznym.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Rachunkowość i finanse biznesu

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Zarządzanie

Wybierz kierunek menedżerski i poznaj zasady funkcjonowania i zarządzania współczesnymi firmami! Naucz się osiągać rezultaty pozwalające na konkurowanie na wymagających rynkach!  Zdobądź umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, a także analizy i diagnozy procesów zachodzących w organizacji i jej otoczeniu.

Mamy dla Ciebie kierunek pokazujący zastosowanie teorii w praktyce biznesowej i odpowiadający na potrzeby rynku pracy kształcąc profesjonalistów – specjalistów  o wysokich kompetencjach, kreatywnych i otwartych na współdziałanie.

Wyróżniki:

kierunek rozwija kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych oraz kierowniczych, doradców w przedsiębiorstwach, instytucjach non-profit czy w administracji samorządowej i rządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zawody i perspektywy kariery:

przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, HR business partnerzy, menedżerowie zarządzający wybraną dziedziną przedsiębiorstwa, project menedżerowie, project developerzy, specjaliści ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, analitycy ds. mediów, rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści ds. zarządzania majątkiem trwałym i inwestycjami.

Zarządzanie

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku zarządzanie są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika administracji albo technika ekonomisty, albo technika rachunkowości kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zarządzanie

Wybierając studia na kierunku zarządzanie, który ma charakter biznesowy, student będzie miał możliwość poznania zasad funkcjonowania i zarządzania współczesnymi organizacjami w zakresie kilku specjalności:

 • handel i marketing,
 • komunikacja w biznesie,
 • konsulting gospodarczy,
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami,
 • zarządzanie przedsiębiorstwami,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Zarządzanie

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia inżynierskie

Lubisz podejmować decyzje i organizować procesy tak, aby wszystko działało sprawnie i efektywnie? Na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji rozwiniesz swoje umiejętności menedżerskie i nabędziesz kluczowe kompetencje inżynierskie, które są przydatne także w świecie biznesu. Zdobywając poszukiwane w różnych branżach uniwersalne kwalifikacje, nauczysz się zarządzać procesami, stosując standardy jakości, wymogi bezpieczeństwa, z zachowaniem dbałości o środowisko a także będziesz potrafić przeprowadzać analizy zysków i strat podejmowanych działań.

Wyróżniki:

 • ścisła integracja wiedzy i umiejętności – duża liczba zajęć praktycznych rozwijających umiejętności menedżerskie oraz kwalifikacje inżynierskie powiązane z różnymi procesami wytwórczymi oraz usługowymi,
 • zadaniowość i efektywność – orientacja na zdobywanie technicznych umiejętności, uczenie się “konstruktywnego działania” a także efektywnego zarządzania procesami i systemami z wykorzystaniem standardów i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych,
 • współpraca z praktyką gospodarczą – realizacja zajęć przygotowanych we współpracy z biznesem, możliwość rozwijania zainteresowań i prowadzenia badań w kołach naukowych, pogłębiania kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Zawody i perspektywy kariery:

Kończąc studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możesz zostać: specjalistą ds. zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, koordynatorem produkcji, specjalistą ds. zarządzania i inżynierii produkcji.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka
 • przedmiot nr 2 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy albo technika ekonomisty, albo technika logistyka, albo technika ochrony środowiska, albo technika procesów drukowania, albo technika technologii chemicznej, albo technika technologii żywności kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji nie są oferowane specjalności.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Bachelor in Business Administration (BBA)

Studenci kierunku Bachelor in Business Administration (BBA) realizują kompleksowy i konkurencyjny program prowadzony przez wykładowców UEP. Misją programu jest rozwój i upowszechnianie wiedzy z zakresu teorii i praktyki ekonomii i biznesu w zglobalizowanym świecie. Mnogość sił politycznych, społecznych i kulturowych oddziałuje na decyzje ekonomiczne i biznesowe w świecie. Aby zrozumieć te siły, studenci muszą poznać i zrozumieć wiele wyzwań stojących przed współczesnymi firmami, osobami fizycznymi i gospodarką. Obejmują one niedobór zasobów, problemy związane ze wzrostem gospodarczym, kryzysy finansowe, zmiany klimatyczne czy nierówności.

Program BBA prezentuje klasyczne studia z zakresu business administration w kontekście globalnym i łączy je z naukami politycznymi, stosunkami międzynarodowymi, socjologią i nauką o zarządzaniu.

Bachelor in Business Administration (BBA)

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku Bachelor in Business Administration są:

 • matematyka,
 • fizyka, geografia, historia, informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate), a w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły średniej w Polsce przedmiot ekonomiczny (np. finanse, rachunkowość, ekonomia, przedsiębiorczość i zarządzanie) – do wyboru przez kandydata.

Warunkiem przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim jest również  znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie, potwierdzona jednym z poniższych certyfikatów:

 • certyfikat IELTS uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem ogólnym minimum 6.0; lub
 • certyfikat TOEFL ibt uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem minimum 70 pkt; lub
 • certyfikat TOEIC uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem minimum 700 pkt; lub
 • Certyfikat Duolingo English Test uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem minimum 90 pkt; lub
 • dyplom matury IB; lub
 • wynik z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na poziomie minimum 75%,
 • wynik z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym na poziomie minimum 60%.

Osobami zwolnionymi z przedstawienia certyfikatu są osoby, które ukończyły za granicą szkołę średnią, w której zajęcia i egzaminy były prowadzone w języku angielskim.

Cudzoziemcy nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 zostanie uruchomiona w kwietniu 2024 roku.

Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim – dowiedz się więcej.

ZAPISY ONLINE

Bachelor in Business Administration (BBA)

W ramach kierunku Bachelor in Business Administration można wybrać specjalność z obszaru biznesu międzynarodowego – International Business and Management (IBM), lub obszaru ekonomii globalnej – Global Economics (GE).

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Bachelor in Business Administration (BBA)

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Finance

Finance to elitarny i interdyscyplinarny kierunek, pozwalający na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej finansów.

Absolwenci kierunku uzyskują umiejętność rozumienia mechanizmów rządzących współczesną gospodarką, wykorzystywania narzędzi analitycznych, zarządzania finansami w skali mikro i makroekonomicznej oraz rozwiązywania problemów praktycznych związanych z zatrudnieniem w sektorze finansowym.

Kierunek posiada akredytację CFA Institute.

Finance

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku Finance są:

 • matematyka,
 • fizyka, geografia, historia, informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate), a w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły średniej w Polsce przedmiot ekonomiczny (np. finanse, rachunkowość, ekonomia, przedsiębiorczość i zarządzanie) – do wyboru przez kandydata.

Warunkiem przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim jest również  znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie, potwierdzona jednym z poniższych certyfikatów:

 • certyfikat IELTS uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem ogólnym minimum 6.0; lub
 • certyfikat TOEFL ibt uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem minimum 70 pkt; lub
 • certyfikat TOEIC uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem minimum 700 pkt; lub
 • Certyfikat Duolingo English Test uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem minimum 90 pkt; lub
 • dyplom matury IB; lub
 • wynik z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na poziomie minimum 75%,
 • wynik z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym na poziomie minimum 60%.

Osobami zwolnionymi z przedstawienia certyfikatu są również osoby, które ukończyły za granicą szkołę średnią, w której zajęcia i egzaminy były prowadzone w języku angielskim.

Cudzoziemcy nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku.

Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim – dowiedz się więcej.

ZAPISY ONLINE

Finance

Na kierunku Finance nie są oferowane specjalności.

Finance

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w maju 2024 roku.

System Sylabus UEP

Ekonomia

Marzysz o studiach, podczas których zrozumiesz zjawiska gospodarcze i nauczysz się przewidywania ich konsekwencji, tak by budować dla firmy skuteczne strategie konkurencji i wychodzić z rozwiązaniami zapewniającymi jej rynkowy sukces? Interesuje Cię zarządzanie ludźmi, praca w agencjach PR i mediach? Mamy kierunek dla Ciebie! Na studiach na kierunku ekonomia uzyskasz rzetelną wiedzę, praktyczne umiejętności i szeroki zakres kompetencji społecznych. Wysokie kwalifikacje absolwentów ekonomii od lat są doceniane przez pracodawców. Absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia.

Wyróżnik:

 • studia umożliwiające realizację kariery zawodowej w szerokiej gamie zawodów i stanowisk pracy.

Zawody i perspektywy kariery:

menedżerowie, analitycy ekonomiczni, doradcy ekonomiczni, specjaliści w działach ekonomicznych, specjaliści ds. obsługi środków UE, analiz rynkowych, personalnych w prywatnych firmach, organach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach UE, właściciele firm.

 

Ekonomia

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku ekonomia są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika ekonomisty albo technika rachunkowości kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Ekonomia

W ofercie są dwie specjalności:

 • ekonomia globalna i menedżerska,
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Ekonomia

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Finanse, audyt, inwestycje

Chcesz mieć pewność, że zdobędziesz dobrze płatną i perspektywiczną pracę? Zdecyduj się na kierunek, na którym zgłębisz tajniki analizy finansowej, bankowości, ubezpieczeń i całego sektora pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości i audytu oraz inwestycji finansowych!

U nas uzyskasz wiedzę o rynkach finansowych, instytucjach finansowych (bankach, funduszach inwestycyjnych, giełdach) oraz strefie budżetowej. Zdobędziesz też umiejętności związane z finansowymi i rachunkowymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji i podmiotów sektora publicznego.

Wyróżniki:

 • praktyczne zajęcia prowadzone przez specjalistów z finansów,
 • wszechstronna wiedza o rynkach, instytucjach finansowych oraz finansach osobistych.

Zawody i perspektywy kariery:

analitycy rynków finansowych, analitycy kredytowi, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, główni księgowi, traderzy.

Finanse, audyt, inwestycje

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku finanse, audyt, inwestycje są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika ekonomisty albo technika rachunkowości kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku finanse, audyt, inwestycje może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Finanse, audyt, inwestycje

Na kierunku oferowane są cztery specjalności:

 • bankowość i pośrednictwo finansowe,
 • finanse, audyt i podatki,
 • kontrola finansowa i rachunkowość,
 • ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Finanse, audyt, inwestycje

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Informatyka i ekonometria

Twoja pasja to nowoczesne technologie i informatyka? U nas nauczysz się je stosować w ekonomii, finansach i biznesie! To unikalne kompetencje cenione na rynku pracy.  Po tym kierunku to nie Ty nie szukasz pracy. To praca szuka Ciebie!

Wyróżniki:

 • zgłębisz tajniki analizy danych, modelowania, prognozowania i zarządzania ryzykiem,
 • nauczysz się programowania i obsługi systemów informatycznych,
 • nie będą Ci obce problemy z zakresu Data science, Big data, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości.

Zawody i perspektywy kariery:

analitycy finansowi i gospodarczy, menedżerowie zarządzający ryzykiem lub portfelem inwestycji, projektanci rozwiązań informatycznych dla biznesu lub serwisów internetowych i usług sieciowych.

Informatyka i ekonometria

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku informatyka i ekonometria są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – fizyka albo geografia, albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika ekonomisty albo technika informatyka, albo technika programisty, albo technika rachunkowości, albo technika teleinformatyka, albo technika tyfloinformatyka kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Informatyka i ekonometria

Na kierunku informatyka i ekonometria nie są oferowane specjalności.

Informatyka i ekonometria

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Jakość i rozwój produktu

Niestacjonarne studia licencjackie na kierunku jakość i rozwój produktu  umożliwiają nabycie kompetencji w obszarach niezbędnych do kształtowania i oceny jakości produktów oraz procesów związanych z ich cyklem życia zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami rynkowymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu kształtowania jakości produktów, marketingu produktu, zarządzania jakością oraz oceną wpływu na środowisko. Studenci potrafią identyfikować potrzeby i preferencje uczestników rynku, wykorzystywać nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej w kształtowaniu relacji z otoczeniem, oceniać jakość i bezpieczeństwo produktów, analizować ich cykl życia oraz wpływ na środowisko, a także wykorzystują narzędzia związane z systemowym zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 

Jakość i rozwój produktu

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku jakość i rozwój produktu są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka;
 • przedmiot nr 2 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika agrobiznesu albo technika ekonomisty, albo technika handlowca, albo technika reklamy, albo technika technologii żywności, albo technika żywienia i usług gastronomicznych kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku jakość i rozwój produktu może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jakość i rozwój produktu

Na kierunku jakość i rozwój produktu nie są oferowane specjalności.

Jakość i rozwój produktu

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Logistyka

Chcesz w przyszłości zajmować się zarządzaniem procesami logistycznym lub ich projektowaniem? U nas nauczysz się jak to zrobić. Kierunek stworzyliśmy w oparciu o współczesne trendy na rynku usług logistycznych, wykorzystując doświadczenie i wiedzę naszego kilkunastoosobowego zespołu naukowo-dydaktycznego. W ramach kształcenia na kierunku logistyka skupiamy się na analizie problematyki z zakresu m.in. globalnych łańcuchów dostaw, problemów współczesnej logistyki w przedsiębiorstwach, problemach magazynowania czy transportu, systemów informatycznych wspierających zarządzanie logistyką.

Wyróżniki:

 •  kształcimy w oparciu o autorski program, opracowany na bazie wieloletniego doświadczenia,
 • zajęcia teoretyczne uzupełniamy wiedzą biznesową i spotkaniami z praktykami,
 • wykorzystujemy branżowe narzędzia informatyczne jak Goldrath czy Flexsim,
 • nie są nam obce nowoczesne technologie w transporcie czy magazynowaniu, a także tematy związane z Logistyką 4.0.

Zawody i perspektywy kariery:

praca na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, przedsiębiorstwach z branży: transport, spedycja i logistyka oraz w firmach konsultingowych z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

Logistyka

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku logistyka są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika logistyka albo technika usług pocztowych i finansowych albo technika spedytora kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku logistyka może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Logistyka

Na kierunku logistyka nie są oferowane specjalności.

Logistyka

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Marzysz o pracy w międzynarodowych korporacjach albo w organizacjach międzynarodowych? Wybierz kierunek odpowiadający współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Przygotowujemy do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju, z umiejętnością posługiwania się narzędziami IT. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

Wyróżniki:

 • wiedza menedżerska uwzględniająca transformację klimatyczną i cyfrową,
 • zajęcia prowadzone w oparciu o materiały z Harvard Business School.

Zawody i perspektywy kariery:

menedżerowie, konsultanci, specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą, specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika ekonomisty albo technika hotelarstwa kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Na kierunku oferowane są dwie specjalności:

 • biznes międzynarodowy,
 • zrównoważona gospodarka światowa.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Rachunkowość i finanse biznesu

Pasjonuje Cię świat dużych liczb? Dzięki nam poznasz od praktycznej strony rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, nauczysz się księgować operacje gospodarcze, sporządzać sprawozdania finansowe i analizować sytuację firmy, dowiesz się jak obliczać i optymalizować zobowiązania podatkowe. Uzyskasz także niezwykle ważne w biznesie umiejętności miękkie. A gdy założysz swój biznes, będziesz wiedzieć jak zająć się jego finansami.

Wyróżniki:

 • połączenie nauki z praktyką gospodarczą,
 • wyróżniająca ocena (najwyższa możliwa) przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną,
 • możliwość zdobycia uznawanych na całym świecie kwalifikacji The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Zawody i perspektywy kariery:

praca w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w firmach audytorskich, w specjalistycznych firmach księgowych, prowadzenie własnych biur rachunkowych, główni księgowi, dyrektorzy finansowi i doradcy finansowi, a po spełnieniu dodatkowych wymaganych prawem warunków – biegli rewidenci i doradcy podatkowi.

Rachunkowość i finanse biznesu

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku rachunkowość i finanse biznesu są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 – matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika ekonomisty albo technika rachunkowości kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku rachunkowość i finanse biznesu może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Rachunkowość i finanse biznesu

Na kierunku oferowane są dwie specjalności:

 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
 • rachunkowość w środowisku informatycznym.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Rachunkowość i finanse biznesu

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Zarządzanie

Wybierz kierunek menedżerski i poznaj zasady funkcjonowania i zarządzania współczesnymi firmami! Naucz się osiągać rezultaty pozwalające na konkurowanie na wymagających rynkach!  Zdobądź umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, a także analizy i diagnozy procesów zachodzących w organizacji i jej otoczeniu.

Mamy dla Ciebie kierunek pokazujący zastosowanie teorii w praktyce biznesowej i odpowiadający na potrzeby rynku pracy kształcąc profesjonalistów – specjalistów  o wysokich kompetencjach, kreatywnych i otwartych na współdziałanie.

Wyróżnik:

 • kierunek rozwija kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych oraz kierowniczych, doradców w przedsiębiorstwach, instytucjach non-profit czy w administracji samorządowej i rządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zawody i perspektywy kariery:

przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, HR business partnerzy, menedżerowie zarządzający wybraną dziedziną przedsiębiorstwa, project menedżerowie, project developerzy, specjaliści ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, analitycy ds. mediów, rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści ds. zarządzania majątkiem trwałym i inwestycjami.

Zarządzanie

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku zarządzanie są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate),
 • przedmiot nr 2 matematyka,
 • przedmiot nr 3 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika administracji albo technika ekonomisty, albo technika rachunkowości kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zarządzanie

Wybierając studia na kierunku zarządzanie, który ma charakter biznesowy, student będzie miał możliwość poznania zasad funkcjonowania i zarządzania współczesnymi organizacjami w zakresie kilku specjalności:

 • handel i marketing,
 • konsulting gospodarczy,
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami,
 • zarządzanie przedsiębiorstwami,
 • zarządzanie projektami.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Zarządzanie

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Lubisz podejmować decyzje i organizować procesy tak, aby wszystko działało sprawnie i efektywnie? Na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji rozwiniesz swoje umiejętności menedżerskie i nabędziesz kluczowe kompetencje inżynierskie, które są przydatne także w świecie biznesu. Zdobywając poszukiwane w różnych branżach uniwersalne kwalifikacje, nauczysz się zarządzać procesami, stosując standardy jakości, wymogi bezpieczeństwa, z zachowaniem dbałości o środowisko a także będziesz potrafić przeprowadzać analizy zysków i strat podejmowanych działań.

 Wyróżniki:

 • ścisła integracja wiedzy i umiejętności – duża liczba zajęć praktycznych rozwijających umiejętności menedżerskie oraz kwalifikacje inżynierskie powiązane z różnymi procesami wytwórczymi oraz usługowymi,
 • zadaniowość i efektywność – orientacja na zdobywanie technicznych umiejętności, uczenie się “konstruktywnego działania” a także efektywnego zarządzania procesami i systemami z wykorzystaniem standardów i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych,
 • współpraca z praktyką gospodarczą – realizacja zajęć przygotowanych we współpracy z biznesem, możliwość rozwijania zainteresowań i prowadzenia badań w kołach naukowych, pogłębiania kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

 Zawody i perspektywy kariery:

Kończąc studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możesz zostać: specjalistą ds. zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, koordynatorem produkcji, specjalistą ds. zarządzania i inżynierii produkcji.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi, które są brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są:

 • przedmiot nr 1 (do wyboru przez kandydata) – biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka
 • przedmiot nr 2 (do wyboru przez kandydata): język angielski albo język francuski, albo język hiszpański, albo język niemiecki, albo język rosyjski.

W wypadku posiadania tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy albo technika ekonomisty, albo technika logistyka, albo technika ochrony środowiska, albo technika procesów drukowania, albo technika technologii chemicznej, albo technika technologii żywności kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1) mieć policzone wyniki egzaminu zawodowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji nie są oferowane specjalności.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w maju 2024 roku.

System Sylabus UEP

Analityka danych ekonomicznych

Kierunek analityka danych ekonomicznych kładzie nacisk na rozwój kompetencji analitycznych (w odniesieniu do danych ilościowych i jakościowych), ich wykorzystanie do oceny polityk publicznych i przedsięwzięć biznesowych oraz na kształcenie umiejętności komunikowania wyników analiz.

Rozwijane w ramach kierunku kompetencje przydatne są we wszystkich zawodach, w których niezbędne są umiejętności analitycznego myślenia i stosowania metod badawczych – w marketingu, konsultingu, analizie biznesowej i doradztwie gospodarczym, publicystyce ekonomicznej.

Przykładowe stanowiska pracy związane z kierunkiem to:

 • analityk biznesowy,
 • analityk mediów,
 • specjalista ds. baz danych,
 • specjalista ds. prezentacji wizualnej,
 • konsultant Big Data,
 • specjalista ds. badań rynkowych,
 • pracownik naukowy, publicysta.

Analityka danych ekonomicznych

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek analityka danych ekonomicznych mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek analityka danych ekonomicznych odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Analityka danych ekonomicznych

Na kierunku analityka danych ekonomicznych nie są oferowane specjalności.

Analityka danych ekonomicznych

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Design i komercjalizacja produktu

Studia magisterskie na kierunku design i komercjalizacja produktu zapewniają solidne podstawy do rozwoju kreatywności i umiejętności skutecznej implementacji wypracowanych pomysłów. W toku zróżnicowanych zajęć studenci nabywają kompetencje umożliwiające efektywną i twórczą pracę oraz rozwijanie idei nowych produktów żywnościowych oraz nieżywnościowych w oparciu o niezbędną wiedzę technologiczną, rynkową i organizacyjną. Studia są bardzo dobrym uzupełnieniem wcześniejszego etapu kształcenia w zakresie nauk o jakości, ale także interesującą ofertą dydaktyczną poszerzającą kompetencje absolwentów innych kierunków studiów.

Studenci mają możliwość opanowania umiejętności kreowania wartości użytkowej, estetycznej i marketingowej nowych produktów, budowania i implementacji strategii produktu/marki, rozwoju innowacji i efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów. Program studiów odnosi się również do kwestii zarządzania i oceny jakości produktów, opanowania standardowych i innowacyjnych metod badań, które pozwolą ocenić zarówno produkty żywnościowe, jak i nieżywnościowe.

Design i komercjalizacja produktu

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek design i komercjalizacja produktu mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek design i komercjalizacja produktu odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Design i komercjalizacja produktu

Na kierunku design i komercjalizacja produktu nie są oferowane specjalności.

Design i komercjalizacja produktu

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP.

System Sylabus UEP

Ekonomia

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia oferują pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Absolwent kierunku uzyskuje nowoczesną wiedzę z zakresu ekonomii i analizy danych i potrafi ją zastosować w praktyce gospodarczej. Jest to osoba rozumiejąca przyczyny zmian zachodzących w otoczeniu w poszczególnych podmiotów ekonomicznych i potrafiąca przewidywać ich konsekwencje.

Absolwent kierunku ekonomia jest profesjonalnie przygotowany do budowy scenariuszy zmian sytuacji ekonomicznej oraz analizy uwarunkowań i ograniczeń wpływających na możliwość dokonywania właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Ekonomia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek ekonomia mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek ekonomia odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Ekonomia

Na kierunku ekonomia nie są oferowane specjalności.

Ekonomia

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Finanse, audyt, inwestycje

Finanse, audyt, inwestycje jest nowoczesnym i unikalnym kierunkiem studiów, przygotowanym dla studentów zainteresowanych specjalistyczną wiedzą oraz zgłębieniem tajników: analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów walutowych, ubezpieczeń, instytucji należących do sektora pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, rynków, inwestycji i instrumentów finansowych oraz planowaniem i zarządzaniem finansami osobistymi i finansami gospodarstwa domowego.

Absolwenci kierunku to pracownicy instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeń funduszów inwestycyjnych i in.), aktywni uczestnicy rynków finansowych, maklerzy, biegli rewidenci, pracownicy działów finansowych spółek, doradcy podatkowi i finansowi czy analitycy rynków finansowych. Mogą oni także znaleźć zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz instytucjach systemowych sektora bankowego i  finansowego.

Finanse, audyt, inwestycje

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek finanse, audyt, inwestycje mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek finanse, audyt, inwestycje odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Finanse, audyt, inwestycje

Na kierunku oferowane są cztery specjalności:

 • bankowość i ubezpieczenia, 
 • finanse, audyt i podatki,
 • inwestycje i rynki finansowe, 
 • kontrola finansowa i rachunkowość.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Finanse, audyt, inwestycje

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Informatyka i ekonometria

Studia drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria łączą kształcenie w zakresie ekonomii, finansów i biznesu z kompetencjami z obszaru nowoczesnych technologii i informatyki.

Na studiach drugiego stopnia studenci pogłębiają wiedzę w obszarze ekonomii, finansów i technologii informatycznych. Doskonalą umiejętności analizy danych, modelowania i prognozowania, programowania i obsługi systemów informatycznych oraz pakietów statystycznych. Zgłębiają tajniki inwestowania i zarządzania ryzykiem. Poznają zaawansowane technologie baz danych, problematykę sztucznej inteligencji, w tym uczenie maszynowe oraz ogólnie rozumianą Data science.

Absolwent kierunku po studiach drugiego stopnia może pracować jako:

 • analityk procesów gospodarczych znajdujący zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 • menedżer–informatyk, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową;
 • specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdujący się jako lider zespołów projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu informatycznego;
 • specjalista analityk wykorzystujący w pracy wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych (quant).

Informatyka i ekonometria

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek informatyka i ekonometria mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek informatyka i ekonometria odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Informatyka i ekonometria

Studenci profilują swoją ścieżkę studiów wybierając jedną z trzech specjalności:

 • analityka gospodarcza, 
 • informatyka w gospodarce i administracji, 
 • inżynieria finansowa.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Informatyka i ekonometria

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Innovation Management

Zarządzanie innowacjami to obszar w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, które na przestrzeni lat rozwijało się bardzo dynamicznie. Zagadnienia innowacyjności gospodarki stały się integralną częścią działalności biznesowej i wyrażają się nie tylko w poszukiwaniu innowacyjnych produktów, nowych modeli biznesowych, ale także w stale rosnących budżetach na B+R.

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania takie jak:

 • Co użytkownicy myślą o Twojej witrynie?
 • Jakie narzędzia internetowe są najlepsze dla rozwoju Twojej firmy?
 • Jak monitorować swoją strategię internetową?
 • Jak efektywnie zaaranżować powierzchnię handlową w Twoim sklepie?
 • Jak wprowadzać nowe produkty oparte na technologiach internetowych?

Nie szukaj więcej! Znajdziesz je właśnie na kierunku Innovation Management!

Innovation Management

O przyjęcie na anglojęzyczne studia drugiego stopnia na kierunek Innovation Management mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek Innovation Management odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim – dowiedz się więcej.

ZAPISY ONLINE

Innovation Management

Na kierunku Innovation Management nie są oferowane specjalności.

Innovation Management

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Kierunek prawno-ekonomiczny

Studia drugiego stopnia na kierunku prawno-ekonomicznym są prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na kierunku realizowany jest unikatowy program kształcenia w zakresie prawa i ekonomii.

Absolwenci uzyskują teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania organizacji i instytucji. W toku studiów przekazywana jest wiedza na temat aktualnych rozwiązań prawnych, jak i narzędzi biznesowych, które umożliwiają określnie skutecznych strategii rozwoju podmiotów rynkowych. Studia na kierunku prawno-ekonomicznym są adresowane do tych absolwentów studiów w zakresie ekonomii, zarządzania, finansów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej.

Kierunek prawno-ekonomiczny

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunek prawno-ekonomiczny jest prowadzona wyłącznie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dowiedz się więcej

Kierunek prawno-ekonomiczny

Na kierunku prawno-ekonomicznym nie są oferowane specjalności.

Kierunek prawno-ekonomiczny

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Marketing

Kierunek marketing jest idealny dla osób: ambitnych, przedsiębiorczych, kreatywnych, pozytywnie nastawionych, otwartych na kontakty z innymi ludźmi, ciekawych nowych doświadczeń, pragnących zmieniać świat na lepszy.

Studia na kierunku marketing przygotowują do pracy na stanowisku menedżera, odpowiedzialnego za działalność marketingową w wymiarze strategicznym, a także związaną z tym sprzedaż dóbr lub usług. Absolwenci tego kierunku nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające im na samodzielne podejmowanie decyzji w zmiennym otoczeniu rynkowym, z wykorzystaniem nowych technologii oraz mediów cyfrowych. Nauczą się tworzyć strategie oparte na nowoczesnych modelach biznesowych z wykorzystaniem marketingu cyfrowego. Opanują umiejętność rozpoznawania trendów rynkowych i wyszukiwania szans dla dalszego rozwoju organizacji, zarówno tych komercyjnych jak i niekomercyjnych.

Marketing

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek marketing mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek marketing odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Marketing

Na kierunku marketing nie są oferowane specjalności.

Marketing

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Master in International Business

Studia magisterskie ogólnomenedżerskie na kierunku Master in International Business (MIB) wykorzystują najlepsze praktyki i doświadczenia w zakresie edukacji, tj. następstwo treści programowych, zintensyfikowanie procesu akumulacji wiedzy i umiejętności, sekwencyjność przedmiotów, warsztatowy, praktyczny charakter zajęć dydaktycznych, wykorzystanie team-working and team competition, learning-by-experiencing, learning-by-doing czy problem-based learning.

Absolwenci studiów na kierunku MIB nabędą wszechstronną, aktualną wiedzę i w szczególności rozwiną w stopniu profesjonalnym umiejętności we wszystkich obszarach, które są niezbędne z punktu widzenia zarządzania organizacją działającą na wysoce nieprzewidywalnych i konkurencyjnych rynkach, w tym na rynku międzynarodowym. Będą one przydatne osobom chcącym nie tylko pełnić rolę specjalistów, a w przyszłości menedżerów średniego i wyższego szczebla, ale także absolwentom, których celem jest rozwijanie własnej działalności gospodarczej.

Master in International Business

O przyjęcie na anglojęzyczne studia drugiego stopnia na kierunek Master in International Business mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek Master in International Business odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim – dowiedz się więcej.

ZAPISY ONLINE

Master in International Business

Na kierunku Master in International Business nie są oferowane specjalności.

Master in International Business

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Kształcimy menedżerów gotowych do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem transformacji cyfrowej oraz specjalistów organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

Profil absolwenta:

 • menedżerowie,
 • konsultanci,
 • specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą,
 • specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Na kierunku oferowane są trzy specjalności:

 • logistyka międzynarodowa, 
 • zarządzanie i finanse międzynarodowe, 
 • przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Nadzór i kontrola

Nadzór i kontrola to kierunek o profilu praktycznym, przygotowujący do pracy w audycie, controlingu finansowym i rachunkowości zarządczej.

Studenci poznają zagadnienia z zakresu rachunkowości i audytu, szczególnie istotne z punktu widzenia problemów i trendów rysujących się we współczesnej gospodarce.

Absolwent będzie posiadał wiedzę zawodową z dziedziny ekonomii i finansów oraz dobrze rozwinięte umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami nadzoru, kontroli i audytu.

Nadzór i kontrola

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek nadzór i kontrola mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek nadzór i kontrola odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, liczonych według wzoru:

70% średnia ocen + 30 % punkty z rozmowy kwalifikacyjnej

gdzie:
średnia ocen – oznacza średnią ocen z ukończonych studiów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na kierunek nadzór i kontrola,
punkty z rozmowy – oznaczają punkty z rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej wiedzę z obszaru podejmowanych studiów; rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.

Wynik zaokrąglony jest do dwóch miejsc po przecinku.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Nadzór i kontrola,

Na kierunku nadzór i kontrola nie są oferowane specjalności.

Nadzór i kontrola

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 to kierunek obejmujący zagadnienia związane z szeroko rozumianymi nowymi technologiami w ostatnim czasie wprowadzanymi do praktyki biznesowej pod hasłem nowej gospodarki. Zagadnienia te dotyczą praktycznie wszystkich firm, ale szczególnego znaczenia nabierają w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które w pierwszej kolejności decydują się na wprowadzenie zmian technologicznych i organizacyjnych wynikających z postępu. Firmy takie nie mają wystarczającego zaplecza naukowo-badawczego, które byłoby odpowiedzialne najpierw za przetestowanie, a potem wdrożenie technologii.

Z tego względu kierunek przemysł 4.0, którego absolwenci będą nie tylko zaznajomieni z możliwościami nowoczesnych technologii, ale także otwarci na nowe rozwiązania i gotowi do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, jest szczególnie interesujący dla rynku pracy.

Studenci studiów drugiego stopnia uzyskują interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą szeroko rozumianego zastosowania nowoczesnych technologii i metod biznesowych w gospodarce.

Przemysł 4.0

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek przemysł 4.0 mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Przyjęcie kandydatów na kierunek przemysł 4.0 odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, liczonych według wzoru:

70% średnia ocen + 30% punkty z rozmowy kwalifikacyjnej

gdzie:
średnia ocen – oznacza średnią ocen z ukończonych studiów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na kierunek przemysł 4.0,
punkty z rozmowy – oznaczają punkty z rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej ogólną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii; rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.

Wynik zaokrąglony jest do dwóch miejsc po przecinku.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Przemysł 4.0

Na kierunku przemysł 4.0 nie są oferowane specjalności.

Przemysł 4.0

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Quantitative Finance

Quantitative Finance (finanse ilościowe) to dziedzina nowoczesnych finansów zajmująca się zastosowaniem metod ilościowych do analiz związanych z inwestycjami finansowymi oraz prognozowaniem rynków finansowych. Program studiów obejmuje metody statystyczne i ilościowe używane w sektorze finansowym, które mogą być też  zastosowane w innych dziedzinach gospodarki.

Absolwenci programu mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze bankowym i finansowym. Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają im również znalezienie zatrudnienia w charakterze analityków w innych dziedzinach gospodarki. Cztery główne filary programu to: zarządzanie ryzykiem, finanse przedsiębiorstw, wycena instrumentów finansowych oraz metody statystyczne.

Kierunek posiada afiliację CFA Institute.

Quantitative Finance

O przyjęcie na anglojęzyczne studia drugiego stopnia prowadzone na kierunku Quantitative Finance mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich, lub równorzędnych na kierunkach z dziedziny nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek Quantitative Finance odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim – dowiedz się więcej.

ZAPISY ONLINE

Quantitative Finance

Na kierunku Quantitative Finance nie są oferowane specjalności.

Quantitative Finance

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Rachunkowość i finanse biznesu

Kierunek rachunkowość i finanse biznesu na studiach drugiego stopnia umożliwia studentom nabycie poszerzonej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów w biznesie, w tym przede wszystkim z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, controllingu, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

Studenci nabywają umiejętności oceny konsekwencji finansowych zdarzeń gospodarczych, przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe, a także podejmowania decyzji finansowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, takich jak np. biura rachunkowe, firmach doradczych, a także w instytucjach finansowych.

Rachunkowość i finanse biznesu

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek rachunkowość i finanse biznesu mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek rachunkowość i finanse biznesu odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Rachunkowość i finanse biznesu

Na kierunku oferowane są trzy specjalności:

 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, 
 • inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa, 
 • rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA – specjalność z akredytacją ACCA.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Rachunkowość i finanse biznesu

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Transition, Innovation and Sustainability Environments

Kierunek Transition, Innovation and Sustainability Environments (TISEto unikatowy, transdyscyplinarny, innowacyjny i prestiżowy program akademicki skoncentrowany na systemach społecznych w transformacji. Jego ukończenie pozwoli na uzyskanie wspólnego dyplomu czterech uczelni, współprowadzących zajęcia: Donau-Universität Krems (Austria), Universidade Nova de Lisboa (Portugalia), University College Dublin (Irlandia) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Studenci poznają zasady działania i transformacji systemów społecznych, ich dynamikę oraz interakcje w zakresie nauki, technologii, etyki i ekonomii. Program wykorzystuje innowacyjne metody nauczania oraz szerokie instrumentarium, pozwalające analizować złożone problemy społeczno-gospodarcze oraz opracowywać wielowymiarowe strategie zrównoważonego rozwoju globalnej gospodarki.

Wyróżniki kierunku:

 • anglojęzyczne studia na 4 europejskich uczelniach w 4 krajach, w każdym kraju realizowany jest jeden semestr studiów, zakończone wspólnym dyplomem,
 • holistyczne i transdyscyplinarne podejście do analizy problemów społecznych i gospodarczych,
 • duży nacisk na aplikacyjność zdobytej wiedzy, współpraca z praktyką gospodarczą, innowacyjne metody nauki i nauczania, ciekawe przedmioty dydaktyczne.

Transition, Innovation and Sustainability Environments

Rekrutacja na studia prowadzona przez Donau-Universität Krems (Austria).

O przyjęcie na anglojęzyczne studia drugiego stopnia na kierunku Transition, Innovation and Sustainability Environments mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na poziomie co najmniej trzyletnich studiów licencjackich i uzyskali efekty uczenia się, którym przypisano co najmniej 180 punktów ECTS. Jeżeli kandydat posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wydany w kraju, w którym nie jest stosowany system punków ECTS, musi posiadać dokument potwierdzający ukończenie studiów i uzyskanie tytułu równoważnego co najmniej tytułowi zawodowemu licencjata. Decyzję w sprawie uznania dyplomu podejmuje Konsorcjum TISE.

Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim – dowiedz się więcej.

Rejestracja Donau-Universität Krems (Austria) – dowiedz się więcej.

Transition, Innovation and Sustainability Environments

Na kierunku Transition, Innovation and Sustainability Environments nie są oferowane specjalności.

Transition, Innovation and Sustainability Environments

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Zarządzanie

Główne cele kształcenia na kierunku zarządzanie to:

 • przekazanie pogłębionej wiedzy studentom i ukształtowanie ich umiejętności w zakresie zarządzania różnymi obszarami działalności organizacji, jak i całą organizacją,
 • zapoznanie studentów z kierunkami rozwoju koncepcji zarządzania, podkreślenie roli lidera oraz zespołowego podejścia do budowania i kształtowania nowoczesnych koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
 • przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, a także z zakresu nowoczesnych technik kreowania wartości oraz metod wyceny przedsiębiorstwa,
 • wskazanie zewnętrznych i wewnętrznych podstaw wyborów strategicznych w przedsiębiorstwie, przedstawienie praktycznego podejścia do formułowania opcji i wyboru opcji strategicznych,
 • zapoznanie studentów ze znaczeniem strategii marketingowej w rozwoju przedsiębiorstwa,
 • ukazanie podstawowych mechanizmów w obszarze gospodarowania nieruchomościami oraz poszczególnych zakresów tego gospodarowania,
 • przekazanie studentom wiedzy z zakresu nowego zarządzania publicznego, ukazanie roli podmiotów publicznych i niepublicznych w kształtowaniu rozwoju.

Kształcenie na kierunku zarządzanie wiąże się z doskonaleniem kluczowych umiejętności i kompetencji menedżerskich, niezbędnych w procesie zarządzania i budowania wartości organizacji.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:

 • specjalistycznych w systemie zarządzania (w szczególności analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania),
 • menedżerów średniego i wyższego szczebla,
 • doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Zarządzanie

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zarządzanie mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek zarządzanie odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zarządzanie

Na kierunku oferowanych jest pięć specjalności:

 • wycena nieruchomości, 
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, 
 • zarządzanie projektami, 
 • zarządzanie przedsiębiorstwami, 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Zarządzanie

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Design i komercjalizacja produktu

Studia magisterskie na kierunku design i komercjalizacja produktu zapewniają solidne podstawy do rozwoju kreatywności i umiejętności skutecznej implementacji wypracowanych pomysłów. W toku zróżnicowanych zajęć studenci nabywają kompetencje umożliwiające efektywną i twórczą pracę oraz rozwijanie idei nowych produktów żywnościowych oraz nieżywnościowych w oparciu o niezbędną wiedzę technologiczną, rynkową i organizacyjną. Studia są bardzo dobrym uzupełnieniem wcześniejszego etapu kształcenia w zakresie nauk o jakości, ale także interesującą ofertą dydaktyczną poszerzającą kompetencje absolwentów innych kierunków studiów.

Studenci mają możliwość opanowania umiejętności kreowania wartości użytkowej, estetycznej i marketingowej nowych produktów, budowania i implementacji strategii produktu/marki, rozwoju innowacji i efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów. Program studiów odnosi się również do kwestii zarządzania i oceny jakości produktów, opanowania standardowych i innowacyjnych metod badań, które pozwolą ocenić zarówno produkty żywnościowe, jak i nieżywnościowe.

Design i komercjalizacja produktu

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek design i komercjalizacja produktu mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek design i komercjalizacja produktu odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 20 maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Design i komercjalizacja produktu

Na kierunku design i komercjalizacja produktu nie są oferowane specjalności.

Design i komercjalizacja produktu

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP.

System Sylabus UEP

Ekonomia

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia oferują pogłębienie wiedzy z obszaru ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Program jest tak skonstruowany, aby spełniał oczekiwania studentów co do praktycznego wymiaru realizowanych  treści.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia jest profesjonalnie przygotowany do budowy scenariuszy zmian sytuacji ekonomicznej oraz analizy uwarunkowań i ograniczeń wpływających na możliwość dokonywania właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wykazuje także zdolność do współpracy w zespołach oraz pogłębiania wiedzy oraz działania zgodnie ze standardami etyki biznesu.

Ekonomia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek ekonomia mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek ekonomia odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Ekonomia

Na kierunku ekonomia nie są oferowane specjalności.

Ekonomia

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Finanse, audyt, inwestycje

Finanse, audyt, inwestycje jest nowoczesnym i unikatowym kierunkiem studiów, przygotowanym dla studentów zainteresowanych specjalistyczną wiedzą oraz zgłębieniem tajników w zakresie: analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów walutowych, ubezpieczeń, instytucji należących do sektora pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, rynków, inwestycji i instrumentów finansowych oraz planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz finansami gospodarstwa domowego. Zagadnienia te rozpatrywane są zarówno od strony teoretycznej, uwzględniającej najnowsze prace i wyniki badań z zakresu ekonomii i finansów, jak i od strony praktycznej zapewnianej przez specjalistów z instytucji finansowych oraz doświadczonych inwestorów.

Absolwenci kierunku to pracownicy instytucji finansowych, aktywni uczestnicy rynków finansowych, maklerzy, biegli rewidenci, pracownicy działów finansowych spółek, doradcy podatkowi i finansowi czy analitycy rynków finansowych. Mogą oni także znaleźć zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz instytucjach systemowych sektora bankowego i  finansowego.

Finanse, audyt, inwestycje

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek finanse, audyt, inwestycje mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek finanse, audyt, inwestycje odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Finanse, audyt, inwestycje

Na kierunku oferowane są trzy specjalności:

 • bankowość i ubezpieczenia, 
 • finanse, audyt i podatki, 
 • kontrola finansowa i rachunkowość.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Finanse, audyt, inwestycje

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Informatyka i ekonometria

Studia drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria łączą kształcenie w zakresie ekonomii, finansów i biznesu z kompetencjami z obszaru nowoczesnych technologii i informatyki.

Na studiach drugiego stopnia studenci pogłębiają wiedzę w obszarze ekonomii, finansów i technologii informatycznych. Doskonalą umiejętności analizy danych, modelowania i prognozowania, programowania i obsługi systemów informatycznych oraz pakietów statystycznych. Zgłębiają tajniki inwestowania i zarządzania ryzykiem. Poznają zaawansowane technologie baz danych, problematykę sztucznej inteligencji, w tym uczenie maszynowe oraz ogólnie rozumianą Data science.

Absolwent kierunku po studiach drugiego stopnia może pracować jako:

 • analityk procesów gospodarczych znajdujący zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 • menedżer–informatyk, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową;
 • specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdujący się jako lider zespołów projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu informatycznego;
 • specjalista analityk wykorzystujący w pracy wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych (quant).

Informatyka i ekonometria

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek informatyka i ekonometria mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek informatyka i ekonometria odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Informatyka i ekonometria

Na kierunku informatyka i ekonometria nie są oferowane specjalności.

Informatyka i ekonometria

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Marketing

Kierunek marketing jest idealny dla osób: ambitnych, przedsiębiorczych, kreatywnych, pozytywnie nastawionych, otwartych na kontakty z innymi ludźmi, ciekawych nowych doświadczeń, pragnących zmieniać świat na lepszy.

Absolwenci tego kierunku nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające im na samodzielne podejmowanie decyzji w zmiennym otoczeniu rynkowym, z wykorzystaniem nowych technologii oraz mediów cyfrowych. Nauczą się tworzyć strategie oparte na nowoczesnych modelach biznesowych z wykorzystaniem marketingu cyfrowego. Opanują umiejętność rozpoznawania trendów rynkowych i wyszukiwania szans dla dalszego rozwoju organizacji, zarówno tych komercyjnych jak i niekomercyjnych.

Marketing

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek marketing mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek marketing odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca maja 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Marketing,

Na kierunku marketing nie są oferowane specjalności.

Marketing

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Kształcimy menedżerów gotowych do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem transformacji cyfrowej oraz specjalistów organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

Profil absolwenta:

 • menedżerowie,
 • konsultanci,
 • specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą,
 • specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze nie są oferowane specjalności.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Rachunkowość i finanse biznesu

Kierunek rachunkowość i finanse biznesu na studiach drugiego stopnia umożliwia studentom nabycie poszerzonej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów w biznesie, w tym przede wszystkim z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, controllingu, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, takich jak np. biura rachunkowe, firmach doradczych, a także w instytucjach finansowych.

Na kierunku oferowane są trzy specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa, rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA (opiekę nad specjalnością akredytowaną sprawuje Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej).

Rachunkowość i finanse biznesu

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek rachunkowość i finanse biznesu mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek rachunkowość i finanse biznesu odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Rachunkowość i finanse biznesu

Na kierunku oferowane są dwie specjalności:

 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
 • rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie.,

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Rachunkowość i finanse biznesu

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Zarządzanie

Główne cele kształcenia na kierunku zarządzanie to:

 • przekazanie pogłębionej wiedzy studentom i ukształtowanie ich umiejętności w zakresie zarządzania różnymi obszarami działalności organizacji, jak i całą organizacją,
 • zapoznanie studentów z kierunkami rozwoju koncepcji zarządzania, podkreślenie roli lidera oraz zespołowego podejścia do budowania i kształtowania nowoczesnych koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
 • przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, a także z zakresu nowoczesnych technik kreowania wartości oraz metod wyceny przedsiębiorstwa,
 • wskazanie zewnętrznych i wewnętrznych podstaw wyborów strategicznych w przedsiębiorstwie, przedstawienie praktycznego podejścia do formułowania opcji i wyboru opcji strategicznych,
 • zapoznanie studentów ze znaczeniem strategii marketingowej w rozwoju przedsiębiorstwa,
 • ukazanie podstawowych mechanizmów w obszarze gospodarowania nieruchomościami oraz poszczególnych zakresów tego gospodarowania,
 • przekazanie studentom wiedzy z zakresu nowego zarządzania publicznego, ukazanie roli podmiotów publicznych i niepublicznych w kształtowaniu rozwoju.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:

 • specjalistycznych w systemie zarządzania (w szczególności analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania),
 • menedżerów średniego i wyższego szczebla,
 • doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Zarządzanie

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zarządzanie mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek zarządzanie odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja zostanie uruchomiona po 12 lipca 2024 r. – ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zarządzanie

Na kierunku oferowane są cztery specjalności:

 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, 
 • zarządzanie projektami, 
 • zarządzanie przedsiębiorstwami, 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Zarządzanie

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Jakość i rozwój produktu

Studia trzysemestralne rozpoczynające się od semestru letniego.

Stacjonarne studia magisterskie (po studiach inżynierskich) na kierunku jakość i rozwój produktu umożliwiają nabycie kompetencji z zakresu projektowania, rozwoju i oceny produktu, oraz zapewnienia efektywności środowiskowej, ekonomicznej i technologicznej, zgodnie z aktualnymi trendami i wymaganiami rynkowymi.

Program studiów magisterskich obejmuje między innymi przedmioty z zakresu kształtowania, projektowania i oceny jakości produktów, zarządzania jakością oraz marketingu produktu. Studenci uczą się zarządzać produktem, kreować i różnicować portfel produktów przedsiębiorstwa, wdrażać i doskonalić znormalizowane systemy zarządzania w organizacji oraz kształtować jakość i bezpieczeństwo produktów na wszystkich etapach cyklu życia.

Jakość i rozwój produktu

O przyjęcie na trzysemestralne studia drugiego stopnia prowadzone na kierunku jakość i rozwój produktu mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo co najmniej siedmiosemestralnych inżynierskich studiów pierwszego stopnia.

Przyjęcie kandydatów na kierunek jakość i rozwój produktu odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jakość i rozwój produktu

Na kierunku oferowane są cztery specjalności:

 • kształtowanie jakości produktów przemysłowych, 
 • kształtowanie jakości produktów spożywczych, 
 • menedżer produktu, 
 • zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Jakość i rozwój produktu

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia trzysemestralne rozpoczynające się od semestru letniego.

Stacjonarne studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to studia umożliwiające nabycie kompetencji niezbędnych do projektowania i zarządzania procesami w organizacji oraz zarządzania jakością, uwzględniając także zasadami zrównoważonego rozwoju.

Program studiów kładzie duży nacisk na rozwijanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia oraz kształtowania postaw odpowiedzialnych społecznie. Zdobyte kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na realizację zadań natury technicznej i zadań o charakterze menadżerskim.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

O przyjęcie na trzysemestralne studia drugiego stopnia prowadzone na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo co najmniej siedmiosemestralnych inżynierskich studiów pierwszego stopnia.

Przyjęcie kandydatów na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Na kierunku oferowane są dwie specjalności:

 • zarządzanie jakością produktów, 
 • zrównoważona produkcja.

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uruchomienie określonej specjalności zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Niestacjonarne studia trzysemestralne rozpoczynające się od semestru letniego.

Program niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia nabycie kompetencji zarówno menadżerskich, jak i technicznych, które pozwalają na rozwiązywanie wielokryteriowych zadań z zakresu zarządzania i inżynierii procesów wytwórczych oraz wszelkich procesów pomocniczych w organizacji lub przedsiębiorstwie.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole, podejmując decyzje związane z projektowaniem i oceną produktu lub procesu, także w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Program studiów obejmuje również przedmioty z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, inżynierii materiałowej, technologii żywności i żywienia oraz ekonomii i finansów.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

O przyjęcie na trzysemestralne studia drugiego stopnia prowadzone na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo co najmniej siedmiosemestralnych inżynierskich studiów pierwszego stopnia.

Przyjęcie kandydatów na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji nie są oferowane specjalności.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szczegółowe programy studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP. Programy studiów dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025 zostaną opublikowane w kwietniu 2024 roku.

System Sylabus UEP

Kontakt

Studia w języku polskim

Biuro Rekrutacji

Budynek A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z frontu, przed budynkiem widnieją drzewa.

Kontakt

Studia w języku angielskim

Dział Współpracy z Zagranicą

Pomnik siedzącego na krześle Zbigniewa Zakrzewskiego przed Budynkiem A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W prawej ręce trzyma laskę, a w prawej kapelusz.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.