Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ponownie zdobył prestiżową akredytację ACCA uprawniającą wszystkich absolwentów specjalności „Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA” na kierunku „Rachunkowość i Finanse Biznesu” do uzyskania zwolnień z 9 egzaminów ACCA. Została przyznana po raz drugi na okres 5 lat, do roku 2025, co oznacza, że Uczelnia będzie mieć w swojej ofercie edukacyjnej specjalność akredytowaną przez ACCA nieprzerwanie od 2015 roku. Dla absolwentów specjalności wiąże się to z możliwością łatwiejszego uzyskania globalnie uznawanych certyfikatów ACCA na krótko po zakończeniu studiów.Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.Opiekę nad specjalnością „Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA” pełni Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej odpowiedzialna za nadzorowanie procesu akredytacji.