Doktor Anna Waligóra otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Organizowana od 2005 roku przez Krajową Radę Spółdzielczą inicjatywa ma na celu promocję ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Jury doceniło cykl 3 artykułów napisanych przez naszego naukowca:
- Potencjał przedsiębiorczości społecznej w turystyce,
- Social entrepreneurship and its significance for contemporary rural areas,
- Social entrepreneurship vs free market. Typology (of lack) of cooperation between social economy entities and enterprises.

Serdecznie gratulujemy!