Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania zorganizował konferencję „Gospodarka przestrzenna – miasto Poznań. Wymiana myśli: nauka–praktyka”. Konferencja odbyła się z inicjatywy pracowników Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej i zgromadziła ponad 100 uczestników. Stała się forum wymiany refleksji i doświadczeń, zarówno licznie zgromadzonych naukowców, jak i praktyków, pracowników administracji oraz studentów.

Spotkanie składało się z trzech modułów, z których każdy zaczynał się krótkim wykładem wprowadzającym, a kończył refleksami zaproszonych do panelu gości i dyskusją z publicznością. Pierwszy panel dotyczył znaczenia uczelni w przestrzeni Poznania i spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem studentów. Kolejny dotyczył preferencji i zachowań uczestników rynku mieszkaniowego w Poznaniu i Metropolii Poznań poruszając istotną kwestię planowania zintegrowanego oraz trudności w prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych w zmiennym otoczeniu. Ostatni panel dotyczył architektury oraz przestrzeni publicznej w budowaniu przewagi konkurencyjnej Poznania i wywołał dyskusję na temat problemu własności przestrzeni w mieście oraz konieczności zwiększenia wśród mieszkańców świadomości kształtowania swojego miejsca zamieszkania, pracy i przestrzeni publicznych.

Spotkanie stało się okazją do dyskusji w wielodyscyplinarnym gronie, wymiany myśli, pomysłów i miejmy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje realizacją kolejnych, wspólnych projektów związanych z poznańską przestrzenią.