Uczymy już od 35 001 dni
Aktualności

Master of Public Administration (MPA)

II edycja prestiżowych studiów menedżerskich dla pracowników sektora publicznego.
Ofertę edukacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poszerzyły otwarte w marcu tego roku studia Master of Public Administration (MPA), będące dla sektora publicznego odpowiednikiem prestiżowych studiów Master of Business Administration. II edycja programu rozpocznie się w marcu 2017 r. – obecnie trwa nabór na studia.

Ideą studiów MPA jest powiązanie najnowszej wiedzy teoretycznej z praktyką zarządzania w administracji. W Polsce studia Master of Public Administration oferuje zaledwie kilka uczelni wyższych – program realizowany na UEP jest jedynym tego typu kierunkiem na całą zachodnią Polskę.

Studia MPA mają charakter interdyscyplinarny, łączą w sobie przedmioty związane z zarządzaniem i administracją publiczną, polityką rozwoju lokalnego i regionalnego, przedmioty prawne, ekonomiczne, finansowe, a także politologiczne i socjologiczne. Nad jakością programu studiów czuwa Rada Programowa złożona z przedstawicieli najważniejszych instytucji publicznych w Wielkopolsce: Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz uznanych pracowników naukowo-dydaktycznych UEP.

Studia przeznaczone są głównie dla kadry zarządzającej oraz pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników innych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) lub współpracujących z JSFP, a także osób pretendujących do stanowisk kierowniczych JSFP.

Rekrutacja na studia MPA trwa do 15 lutego 2017 r.

Dodatkowych informacji udziela:
dr Marcin Wiśniewski
Dyrektor programu MPA na UEP
e-mail: marcin.wisniewski@ue.poznan.pl