Aktualności

Master of Public Administration na UEP

Studia dla pracowników sektora publicznego

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uruchomił I edycję studiów Master of Public Administration (MPA), będących dla sektora publicznego odpowiednikiem prestiżowych studiów Master of Business Administration.


Ideą studiów MPA jest powiązanie najnowszej wiedzy teoretycznej z praktyką zarządzania w administracji. W Polsce studia Master of Public Administration oferuje zaledwie kilka uczelni wyższych – program realizowany na UEP jest jedynym tego typu kierunkiem na całą zachodnią Polskę. Jego wartość merytoryczną oraz aktualność treści potwierdza patronat honorowy udzielony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


Studia MPA mają charakter interdyscyplinarny, łączą w sobie przedmioty związane z zarządzaniem i administracją publiczną, polityką rozwoju lokalnego i regionalnego, przedmioty prawne, ekonomiczne, finansowe, a także politologiczne i socjologiczne.  Nad jakością programu studiów czuwa Rada Programowa złożona z przedstawicieli najważniejszych instytucji publicznych w Wielkopolsce: Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz uznanych pracowników naukowo–dydaktycznych UEP.


Studia przeznaczone są głównie dla kadry zarządzającej oraz pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników innych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) lub współpracujących z JSFP, a także osób pretendujących do stanowisk kierowniczych JSFP.


Rekrutacja na studia MPA trwa do 31 stycznia 2016 r. Szczegółowe informacje: TU