Nasi naukowcy zajęli 1. miejsce (ex aequo) w konkursie na referat naukowy, który został zaprezentowany podczas VII edycji Kongresu Rynku Kapitałowego w dniu 6 grudnia 2018 r. w Warszawie.

Autorami nagrodzonego referatu pt. „Wykorzystanie szerokości rynku do prognozowania stóp zwrotu z krajowych i branżowych indeksów akcji” są: prof. Andreas Karathanasopoulos (University of Dubai) oraz dr Przemysław Grobelny, mgr Mateusz Mikutowski i dr hab. Adam Zaremba z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kapituła konkursu przyznała także dwa wyróżnienia, obydwa przypadły naszym naukowcom. Pierwsze wyróżnienie otrzymali: dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP i mgr Maciej Łobza za artykuł pt. „Czy inwestowanie odpowiedzialne społecznie może być racjonalne finansowo”. Drugie wyróżnienie otrzymali dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP i dr Piotr Zygmanowski za referat pt. „Wskaźniki pomiaru stopnia rozwoju spółek kwalifikowanych do segmentu NewConnect Focus”.

Główną ideą Kongresu jest upowszechnienie specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym w perspektywie zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych. 

Serdecznie gratulujemy!