Nasza absolwentka Honorata Nowak zajęła II miejsce w konkursie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej za pracę magisterską „Dostęp do instytucji kultury na wiejskich obszarach peryferyjnych w Polsce w latach 1989-2017”.

Celem konkursu było promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi.


Serdecznie gratulujemy!