Prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prorektor ds. edukacji i studentów  UEP, znalazła się w gronie 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie. To elitarne grono pracowników nauki, których publikacje są najczęściej cytowane. Prestiżowa lista jest przygotowywana na podstawie metodyki opracowanej przez pracowników Stanford University, wydawnictwa Elsevier oraz firmy SciTech Strategies. Metodyka uwzględnia kilkadziesiąt obiektywnych kryteriów, m.in. liczbę cytowań, indeks Hirscha oraz miejsce autora wśród współautorów. Lista obejmuje naukowców z całego świata, ze wszystkich dziedzin, w tym z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk połecznych, prowadzących badania w ponad 160 dyscyplinach naukowych.

 

Prof. Anna Gliszczyńska-Świgło prowadzi badania w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości oraz technologii żywności i żywienia,  jest uznaną ekspertką w zakresie oceny jakości  żywności.

 

Pełna lista wyróżnionych naukowców znajduje się na stronie:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw

 

Serdecznie gratulujemy!
Wyznaczamy trendy w badaniach naukowych.