Wydawnictwo MDPI zaprosiło profesora Krzysztofa Piaseckiego w charakterze goszczonego redaktora wydania specjalnego - "Advanced Methods in Mathematical Finance" - czasopisma Mathematics.


Roczniki naukowe “Mathematics” są indeksowane w uznanych bazach Web of Science i Scopus. Wraz z początkiem 2019 roku czasopismo będzie umieszczone na liście JCR nazywanej popularnie „listą filadelfijską”. Przewidywany jest tu wskaźnik Impact Factor IF=1,1.


Zeszyt redagowany przez profesora Krzysztofa Piaseckiego ma się ukazać po 30 listopada 2019 r. Publikacja również będzie indeksowana na liście JCR.