21 listopada 2019 r. podpisana została umowa między UEP a Santander Bank Polska S.A.
Przewiduje ona m.in. podjęcie współpracy przy projektach edukacyjno-badawczych z zakresu: rozwoju nowych technologii, wspierania kultury przedsiębiorczości, nawiązywania kontaktów międzynarodowych, badań naukowych oraz wsparcia merytorycznego dla społeczności Uczelni. Dokument otwiera również możliwość realizowania prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich we współpracy z partnerem.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz i kadry naukowej UEP oraz kadry zarządzającej Santander Bank Polska S.A.

Ze strony Uczelni udział wzięli:
prof. dr hab. Maciej Żukowski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
prof. dr hab. Maciej Szymczak – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem,
dr Wojciech Zalewski – Kanclerz UEP,
mgr Agnieszka Jędraszyk – Kwestor UEP,
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary,
dr Aleksandra Szulczewska-Remi,
dr Hanna Nowak,
dr Bartosz Kabaciński,
mgr Karolina Szuman.
 
W spotkaniu ze strony banku udział wzięli:
Patryk Nowakowski – Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A., absolwent UEP (podpisujący umowę w imieniu Banku),
Wojciech Leśniewski – Dyrektor Santander Universidades w Polsce (podpisujący umowę w imieniu Banku),
Mariusz Chojnacki – Dyrektor Biura Sektora Publicznego i Uczelni Wyższych.