Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. prof. dr. hab. Kazimierza Pająka

byłego, zasłużonego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
kierownika ówczesnej Katedry Polityki Gospodarczej
i Samorządowej, rektora Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w latach 2001-2009.

W Zmarłym Uczelnia straciła nie tylko jednego z grona swoich zacnych profesorów, ale przede wszystkim niezwykle pracowitego dydaktyka, serdecznego przyjaciela młodzieży akademickiej, budzącego powszechny szacunek i sympatię, o niespożytej energii
i niezmiernie twórczego do ostatnich swoich dni.


PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!

REKTOR, SENAT
I SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W POZNANIU