Kalendarz wydarzeń

Rekrutacja na Program Executive MBA

Trwa rekrutacja na program Executive MBA prowadzony przez Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wspólnie z szerokim gronem partnerów zagranicznych.
Program Executive MBA przeznaczony jest dla kadry kierowniczej, posiadającej doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Szczególny nacisk jest kładziony na strategiczne zarządzanie firmą zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Program jest bardzo silnie zorientowany na praktyczne rozwijanie umiejętności menedżerskich. Realizowane są także zespołowe formy współpracy, o silnie praktycznym zorientowaniu w postaci zespołowych projektów konsultingowych i międzynarodowych.
Rozpoczęcie zajęć 19 października 2013.
Więcej informacji na www.wsb.ue.poznan.pl