29 listopada 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, odebrał akt powołania do Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów w Ministerstwie Finansów w Warszawie.
Tego samego dnia Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu z Przewodniczącym Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmuntem Berdychowskim. Spotkanie odbyło się w Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie.

W dniach 28-29 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP uczestniczyli w IX Kongresie Ekonomistów Polskich w Warszawie.

28 listopada 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości jubileuszowej 10-lecia firmy ENEA S.A., która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

28 listopada 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu na Politechnice Poznańskiej, którego celem było rozliczenie roczne działalności Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej oraz przyjęcie planu działania na rok 2014.

26 listopada 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski, spotkał się z goszczącym na Uczelni profesorem Davidem Airey z University of Surrey (Wielka Brytania).
Ponadto Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą przewodniczył posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa UEP.

26 listopada 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Konferencji „Strategia rozwoju i Wielkopolska Sieć Sektora Komunalnego szansą na wdrażanie zmian gospodarczych”. Konferencja odbyła się w Domu Aukcyjnym ADAM’S w Poznaniu.
Tego samego dnia Prorektor ds. Strategii i Rozwoju wziął udział w debacie podsumowującej tegoroczną edycję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Debata odbyła się w budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

25 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

W dniach 22-24 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

23 listopada 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w IV Koncercie Galowym z okazji Dnia Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Augusta hr. Cieszkowskiego oraz 20. lecia Chóru Akademickiego "Coro da Camera". Koncert odbył się w Auli Nova Akademii Muzycznej przy ul. św. Marcin 87.

22 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.

1 lipca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, zainaugurował warsztaty drugiej edycji programu Doctoral Seminars in English dla grupy z Izraela. Spotkanie odbyło się w sali 114 w budynku B.

21 listopada 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, poprowadził X edycję konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zorganizowaną przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Konferencja odbyła się w Auli UEP.

21 listopada 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Kongresie „Gospodarka Przestrzenna - Prawo Gospodarki Przestrzennej”. Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna i odbył się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

21 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył konferencję naukową pt. Przemysł ubezpieczeniowy w 2025 r. - szanse i zagrożenia,zorganizowaną z okazji jubileuszu 65-lecia Katedry Ubezpieczeń UEP, która odbyła się w Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych 1 w Poznaniu.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, zainaugurował X edycję konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zorganizowaną przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Konferencja miała miejsce w Auli UEP.
Tego samego dnia Rektor, uczestniczył w uroczystości nadania Profesorowi Ludwikowi Malendowiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

19 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia podjął nowe władze Parlamentu Studenckiego UEP. W spotkaniu uczestniczył także Prorektor ds. Edukacji i Studentów prof. Jacek Mizerka.

19 listopada 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył szkolenie pt. "Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą", które odbyło się w sali 236. Szkolenie zostało zorganizowane przez Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Lokalny Punkt Kontaktowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

18 listopada 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył seminarium pt. "Pracujesz, prowadzisz działalność - co z Twoim ubezpieczeniem?", które odbyło się w sali 407A. Seminarium zostało zorganizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu oraz Katedrę Pracy i Polityki Społecznej UEP.

 

18 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu z Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym oraz przedstawicielami firmy Samsung. Spotkanie dotyczyło możliwości trójstronnej współpracy pomiędzy miastem, uczelnią i biznesem w zakresie nauki, kształcenia i wspierania rozwoju biznesów technologicznych.

Następnie Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w gali finałowej konkursu Samsung App Challenge-Poznań, która odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.


15 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło się w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.


15 listopada 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystym zakończeniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie zasobami ludzkimi" organizowanych w ramach projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce".


14 listopada 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w spotkaniu Prorektorów Uczelni Ekonomicznych, które miało miejsce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


13 listopada 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział jako moderator w konferencji Dane do szuflady czy barometr zmian – praktyczne wykorzystanie subiektywnych i obiektywnych wskaźników monitoringu strategicznego miast. Konferencja była inauguracją Projektu pn. „Cities of change – cooperation of cities in the field of city development”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2013–2015 dzięki środkom przyznanym przez Komisję Europejską. Konferencja odbyła się w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


W dniach 11-13 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Organizatorem spotkań był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


12 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.


12 listopada 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w Sesji Jublieuszowej poświęconej obchodom XXV-lecia Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu "Towards a New RNA World". Sesja odbyła się w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.


7 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim Stanisławem Gądeckim. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Kurii Metropolitalnej przy ul. Ostrów Tumski 1, władze Uczelni reprezentowali także Prorektorzy: dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.


6 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego "Gospodarki Narodowej". Spotkanie odbyło się w siedzibie Redakcji w Warszawie.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, uczestniczył w spotkaniu Kapituły nagród dla eksporterów: Sława Polski i Orzeł Eksportu oraz nagród dla najlepszych spółek - Dobra Firma 2013. Posiedzenie Kapituły miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie.


3 listopada 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w koncercie zaduszkowym chóru kameralnego MUSICA VIVA UEP, który odbył się w Kościele św. Wojciecha w Poznaniu.