8-15 maja 2016
W ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek obchodzonego pod hasłem „Biblioteka inspiruje” pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w imprezach odbywających się w:
  • Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu: występie Żeńskiego Kwartetu Wokalnego BeFour oraz spotkaniu z autorami książki „Na drugie Stanisław. Nowa księga imion” prof. dr. hab. Jerzym Bralczykiem i Michałem Ogórkiem (6 maja); wykładach Rafała Michałowskiego „Jak Chile dłuuuugie i szerokie, czyli wędrówki przez pustynię, wulkany i Ocean Spokojny” oraz dr Alicji Szulc „Ręką pisane, czyli opowieść o tym, jak powstawały książki w średniowieczu”(9 maja); prezentacji rękopisów, starodruków, map, zbiorów muzycznych, ikonograficznych i masońskich oraz dokumentów życia społecznego i archiwaliów „Wieki historii zapisanej na kartach zbiorów specjalnych” (13 maja);
  • Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: wykładzie dr Doroty Lorkiewicz-Muszyńskiej i dr Moniki Abreu-Głowackiej „Interdyscyplinarne badania ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska kultury strzyżowskiej z wczesnej epoki brązu w Rogalinie" (10 maja);
  • Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: seminarium z cyklu „Biblioteki Świata” (11maja);
  • Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu: dyskusji nad książką Michała Musielaka i Katarzyny B. Grochowskiej „Medycyna w cieniu nazizmu” (19 maja);
  • Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza w Poznaniu: wystawie „Podróże Sienkiewicza” (21 maja);
  • Pracowni-Muzeum J. I. Kraszewskiego w Poznaniu: prelekcji prof. UAM dr. hab. Macieja Foryckiego „Hrabina Cosel i inne metresy” (21 maja);
  • Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: wystawie „Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie…” oraz spektaklu teatru „U przyjaciół” „Lysis” (21 maja).12 maja 2016

Dyrektor Biblioteki Głównej mgr inż. Roman Tomaszewski oraz dr Artur Wierzbicki (Ośrodek Historii UEP) wygłosili wykład „Z historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” dla słuchaczy Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej „Erga Omnes”.

12 maja 2016
Bibliotekę Główną zwiedziły dzieci z Przedszkola Parkowe Skrzaty w Poznaniu.

13 maja 2016
Magister Dorota Wojewoda (kierownik Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) otrzymała odznaczenie Młodego Pozytywisty Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

17 maja 2016
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia odsłonił w Czytelni Czasopism tablicę pamiątkową poświęconą Hannie Maciejewskiej - dyrektor Biblioteki Głównej w latach 1939-1973.


fot. M. Musiela

Okolicznościowy wykład wygłosiła emerytowana pracownik Biblioteki Głównej mgr Zdzisława Drozdowska.


fot. M. Musiela

Uroczystości towarzyszyła wystawa przedstawiająca historię Biblioteki oraz patronkę Czytelni Czasopism mgr Hannę Maciejewską. Ekspozycję przygotowaną przez Ośrodek Historii UEP można oglądać do dnia 31 sierpnia 2016 roku.


fot. A. Dolińska

19 maja 2016
W Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę „Sławni, znani, nieznani, zapomniani bibliotekarze" przybliżającą sylwetki powszechnie znanych osób, o których nie zawsze wiemy, że w swoim życiorysie mogą pochwalić się pracą w bibliotece. Ekspozycja potrwa do 30 września 2016 roku.
Zobacz plakat

20 maja 2016
Dyrektor Biblioteki Głównej mgr inż. Roman Tomaszewski i dr Artur Wierzbicki (Ośrodek Historii UEP) uczestniczyli w otwarciu Sali Historii UEP utworzonej w celu uczczenia pamięci osób zaangażowanych w rozwój Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podczas uroczystości otwarto wystawę przygotowaną przez Ośrodek Historii UEP, na której przedstawiono dzieje Uczelni od momentu jej powstania do chwili obecnej.

20 maja 2016
Pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w konferencji „Ocena satysfakcji studentów uniwersytetów ekonomicznych z wybranej uczelni” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Młodych Statystyków i Demografów UEP.

30 maja 2016
Biblioteka Główna pozyskała bezpłatny dostęp testowy do bazy IEEE/IET Electronic Library zawierającej pełne teksty czasopism, materiałów konferencyjnych i standardów z zakresu m.in. informatyki. Z serwisu można korzystać do dnia 30 czerwca 2016 roku.

31 maja 2016
W sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z uczestnikami szkoleń przeprowadzonych w ramach programu Erasmus+/Staff Mobility for Training.
Magister Justyna Komorska (z Sekcji Obsługi i Informacji Czytelni Czasopism), mgr Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) i dr Artur Wierzbicki (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) przedstawili pracownikom Biblioteki Głównej zasady funkcjonowania, zbiory i usługi Biblioteki Uniwersytetu w Sewilli.
Magister Agnieszka Dolińska i mgr Joanna Gryt (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) zaprezentowały działalność Biblioteki Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie.