Celem projektu jest opracowanie metodologii do cyklicznego badania realizowanego w skali ogólnopolskiej w zakresie ekonomicznego przygotowania młodego pokolenia do rewolucji technologicznych. 

W ramach projektu przewidziane są badania mieszane (ilościowo-jakościowe). Realizowane będzie pilotażowe badanie z uczniami wielkopolskich szkół i przedstawicielami środowiska biznesu 4.0.


Pierwsze otwarte Seminarium Projektowe zostało przewidziane na 7 kwietnia 2020 roku. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wstępne wyniki badań.


Projekt realizowany jest w latach 2020-2022 przez zespół w składzie: 
prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, koordynator projektu, e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl
dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP 
dr hab. Iwona Olejnik, prof. nadzw. UEP 
dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP 
dr Anna Waligóra 
dr  Olena Shelest-Szumilas 
dr Krzysztof Gołata 
dr Wojciech Roszka