Celem projektu jest opracowanie metodologii do cyklicznego badania realizowanego w skali ogólnopolskiej w zakresie ekonomicznego przygotowania młodego pokolenia do rewolucji technologicznych. 

W ramach projektu przewidziane są badania mieszane (ilościowo-jakościowe). Realizowane będzie pilotażowe badanie z uczniami wielkopolskich szkół i przedstawicielami środowiska biznesu 4.0.

Zespół opracował katalog zadań, za pomocą których młode osoby będą mogły się zmierzyć z różnorakimi zadaniami pozwalającymi im na określenie ,wobec jakich wymagań i oczekiwań staną wkraczając w kolejne etapy życia – wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz wejścia na  rynek pracy w warunkach rozwoju gospodarki 4.0. Informacja zwrotna uzyskana po przeprowadzonych badaniach pozwoli na określenie słabych i mocnych stron i określenie własnych potrzeb rozwojowych.

Badania obejmować będą zadania indywidualne, zestandaryzowane (tzw. koszyk badań) oraz zadanie grupowe. Narzędzia przygotowane są w taki sposób, by mogły być wykorzystywane niezależnie (ze względu na określone potrzeby można wdrożyć np. tylko jedno lub dwa narzędzia) lub (jak w przypadku potrzeby holistycznego badania) – wykorzystania wszystkich.

 

Wybór kompetencji do badań oparto na:

  • Przygotowanym w ramach projektu raporcie dr Oleny Shelest-Shumilas, Kompetencje gospodarki 4.0 w raportach polskich i międzynarodowych organizacji,
  • Analizie dokonanej na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych (individual in-depth-interview) z wysokiej klasy specjalistami z celowo dobranej próby przedsiębiorstw reprezentujących podmioty w wysokim stopniu innowacyjne, zaliczane do Nowej Gospodarki/Przemysłu 4.0 (firmy innowacyjne, start-upy, zlokalizowane w parkach technologicznych); (wywiady i opracowanie: dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP, dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP, dr Anna Waligóra, dr Olena Shelest-Shumilas),
  • Przeprowadzonych w ramach trzech e-debat spotkaniach z przedsiębiorcami, przedstawicielami administracji oświatowej oraz nauczycielami szkół średnich w Wielkopolsce, dyskusji dotyczących oczekiwań rynku przyszłości wobec jej uczestników.

Do rozpoznania stopnia przygotowania młodzieży do wyzwań gospodarki cyfrowej oraz wskazania luki w zakresie edukacji wybrano następujące kompetencje: