Celem projektu jest opracowanie metodologii do cyklicznego badania realizowanego w skali ogólnopolskiej w zakresie ekonomicznego przygotowania młodego pokolenia do rewolucji technologicznych. 

W ramach projektu przewidziane są badania mieszane (ilościowo-jakościowe). Realizowane będzie pilotażowe badanie z uczniami wielkopolskich szkół i przedstawicielami środowiska biznesu 4.0.


Projekt realizowany jest w latach 2020-2022 przez zespół w składzie: 

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, koordynator projektu, e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl
dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP 
dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP 
dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP 
dr Anna Waligóra 
dr Olena Shelest-Szumilas 
dr Krzysztof Gołata 
dr Wojciech Roszka 

e-DEBATA: Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce

Topic: e-debata

Time: Jun 25, 2020 10:00 AM Warsaw

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91735230773?pwd=OWdTK0RFVDVTWXRtZElDNDI0bXpJdz09

 

Meeting ID: 917 3523 0773

Password: 798367


Debata, która odbędzie się 25 czerwca o godz. 10.00 na platformie ZOOM - jest częścią projektu badawczego realizowanego w ramach RID. Jego  celem jest opracowanie metodologii do cyklicznych badań młodego pokolenia, szczególnie z punku wiedzenia  kompetencji zawodowych przyszłych pracowników.  Dyskusja z przedstawicielami biznesu będzie pierwszą debatą. Rozpoczynamy od wysłuchania głosu pracodawców, a przede wszystkim wysłuchania ich opinii oraz artykułowanych już obecnie oczekiwań wobec przyszłych pracowników. Jaki będzie wyglądał rynek pracy za 5 - 10 lat? To będzie jeden z głosów w toczącej się publicznej debacie

Uczestnikami kolejnych debat (już w nowym roku akademickim) będą osoby zarządzające edukacją w Wielkopolsce oraz dyrektorzy najlepszych szkół średnich w naszym województwie.  Zamiarem grupy badawczej było doprowadzenie do wspólnej wymiany poglądów.  Jednak trwający stan pandemii  zmusił do zweryfikowania wstępnych założeń    

W pierwszej debacie udział wezmą osoby kierujące najważniejszymi organizacjami biznesowymi w Wielkopolsce: Zofia Chołody (Klub Kobiet Przedsiębiorczych), Paweł Bugajny (Wielkopolski Klub Kapitału), Andrzej Głowacki (DGA, przewodniczący Rady Uczelni),   Wojciech Kruk  (Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa), Zbyszko Pawlak (Wielkopolska Loża BCC), Jacek Silski (Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan), Tomasz Wika (Wielkopolska Izba Rzemieślnicza). Dzięki takiej formule, będzie można zapoznać się opiniami z całego środowiska wielkopolskiego biznesu, a nie tylko poszczególnych przedsiębiorców.