Podczas tegorocznej konferencji zainaugurowany został projekt Ekonomia w obliczu nowej gospodarki, finansowany w ramach programu MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Głównym celem projektu jest rozwój badań naukowych w obszarach: ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu.

Obejmuje on projekty wewnętrzne, konferencje naukowe, w tym ICOFEP oraz warsztaty i szkolenia w zakresie realizowanej problematyki badawczej.

Koordynatorem projektu  na UEP jest dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, dziekan Wydziału Ekonomii.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami

Konferencja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 004/RID/2018/19 z dnia 28.01.2019, w kwocie 3.000.000 zł.