Uczymy już od 34 958 dni
Projekty

Wpływ prezentacji produktu w technologii Web Augmented Reality na zachowania konsumentów

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs: PRELUDIUM 20
Nr rejestracyjny: 2021/41/N/HS4/02462
Czas trwania projektu: 13.01.2022 – 12.01.2025
Budżet: 199 712,00 zł
Opis projektu:

Prognozuje się, że w 2022 roku globalne przychody z handlu elektronicznego osiągną 6,54 biliona dolarów, a pandemia Covid-19 spowoduje spustoszenie w sklepach stacjonarnych. Sprzedawcy detaliczni znajdują się obecnie pod ogromną presją, aby dostarczyć konsumentom najwyższej jakości doświadczenia w świecie handlu elektronicznego. Stanowi to ogromne wyzwanie w związku ze zjawiskiem nieuchwytności mentalnej, czyli niezdolności konsumenta do wyobrażenia sobie doświadczeń związanych z użytkowaniem prezentowanego produktu przy zakupach online. Badania przeprowadzone w tym kierunku pokazują, że brak możliwości fizycznej interakcji z produktem oraz ograniczenia w wyobrażeniu użytkowania, sprawiają, że konsumenci są mniej zdecydowani na dokonywanie zakupów online. Wzrasta również współczynnik zwrotów w sklepach internetowych. Interesującym rozwiązaniem mogącym pomóc konsumentom przy zakupach przez Internet jest rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality, AR), która szybko zyskała na popularności.

Dotychczasowe badania nad AR wykazały, że jest to bardzo obiecujący sposób na zwiększenie zakupów, zapamiętanie marki i polubienie produktu. Pomimo tych wyników, AR nie zostało masowo zaimplementowane, a praktycy marketingu przypisują to barierze pobierania aplikacji, przez którą użytkownik musiałby przejść. Jednym ze sposobów na pokonanie bariery pobierania aplikacji jest Web Augmented Reality (WebAR), nowatorska technologia, dzięki której konsument może doświadczyć produktu w technologii AR w przeglądarce mobilnej, bez konieczności pobierania aplikacji. Niezależność od aplikacji, zwiększa dostępność AR dla mas i została już przetestowana w zastosowaniach komercyjnych przez takie marki jak Coca-Cola, Huggies i Dell. 

Głównym celem tego projektu badawczego jest zatem ocena wpływu WebAR na zachowania konsumentów, aby to osiągnąć, proponujemy następujące cele.

1. Stworzenie strony internetowej WebAR identycznej z aplikacją mobilną, która oferuje możliwość doświadczania produktów w technologii AR. Zespół badawczy zmierzy następnie łatwość użytkowania obu rozwiązań, porówna je i opublikuje wyniki w formie artykułu.

2. Badanie akceptacji WebAR przez konsumentów, z wykorzystaniem kwestionariusza, który mierzył akceptację AR opartego na aplikacjach. Wyniki zostaną porównane i opublikowane w formie artykułu.

3. Zbadanie, w jaki sposób interakcje z modelem 3D w AR mogą moderować zależność pomiędzy jakością modelu 3D a wyobrażeniem produktu. Badania te będą oparte na ankietach deklaratywnych i pomiarach biometrycznych w celu przezwyciężenia stronniczości.

Zakładamy, że nasza praca z WebAR przyniesie wiele rezultatów dla sprzedawców, konsumentów i badaczy AR.

Kierownik projektu
mgr Kishokanth Jeganathan
Katedra Handlu i Marketingu

Researchgate
Google Scholar

Opiekun naukowy projektu
dr Andrzej Szymkowiak, prof. UEP
Katedra Handlu i Marketingu

ResearchGate
Google Scholar