Ur. 13.11.1952 r., radca prawny prowadzący własną Kancelaria od roku 1990.
  • Tytuł magistra - 1976 „Rodzaje i odmiany niezgodności norm”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo.
  • Stopień doktorski - 1986 „Normy imperatywne i dyspozytywne”.
Zainteresowania badawcze 
Aktualne tematy badawcze:
  • Pojęcie i struktura systemu prawnego, Źródła prawa pracy.
Dziedziny naukowe, których dotyczyły wcześniejsze badania:
  • niezgodność norm, swoboda umów.
Pełnione funkcje poza Uczelnią:
  • Prezes Zarządu Fundacji im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego.
  • Prezes Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sądownictwa Arbitrażowego w Poznaniu.
  • Prezes Stałego Sądu Polubownego w Poznaniu – Poznańskiej Izby Polubownej.